Jaarlijks sterven ongeveer 130 mensen in Suriname aan suïcide

GFC NIEUWS- Stichting Lobi Health Center erkent het belang van geestelijke gezondheidszorg in haar dienstverlening naar de samenleving toe, volgens het BOG sterven er jaarlijks ongeveer 130 mensen aan suïcide in Suriname.

Op de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Suriname worden er jaarlijks ongeveer 700 mensen binnengebracht als gevolg van een suïcidepoging.

Op 10 september, Suïcide Preventie Dag, wordt jaarlijks wereldwijd aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding en andere mentale gezondheidsproblemen, die vaak genoeg ten grondslag liggen van suïcide.

Naast het aanbieden van seksuele reproductieve gezondheidszorgdiensten, biedt Lobi psychosociale counseling aan, voor mensen met een tijdelijk mentaal probleem.’

Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, mentaal en sociaal welbevinden en niet alleen de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken. Zelfdoding is in Suriname een van de 10 meest voorkomende doodsoorzaken, volgens de WHO behoort Suriname wereldwijd ook tot 10 landen met de meest voorkomende suïcide gevallen.

Een veel voorkomende misconceptie is dat mensen die over zelfdoding praten, dit doen omdat ze “aandacht zoeken” en het uiteindelijk toch niet gaan doen.

Echter blijkt uit onderzoek dat mensen die zelfmoord plegen, meestal over zelfdoding hebben gesproken, voordat ze het daadwerkelijk doen. Het gaat dan om (bedekte) uitspraken als “zal je verdrietig zijn als ik dood ben”?, “no wan sma no lob’ mie, moro betre mi dede”. Dit wordt niet altijd serieus genomen door de omgeving. Helaas herkent de omgeving deze tekenen van geestelijke nood niet.

Onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat suïcidaliteit een erg complex probleem is waarbij meerdere factoren een rol spelen. Suïcidaal gedrag heeft dus meer dan één oorzaak en er is sprake van verschillende risicofactoren die elkaar versterken.

Volgens Klaitha Hanoeman psychosociale counselor bij Lobi komt suïcide niet plotseling. “het bouwt zich op door een reeks gebeurtenissen die elkaar opvolgen”.

Bij risicofactoren gaat het erom dat er omstandigheden of situaties zijn die de kans vergroten dat iemand daadwerkelijk suïcide zal overwegen, proberen of plegen, bijvoorbeeld een negatief zelfbeeld, schaamte, depressie en drugsgebruik, slachtoffer zijn van pesten, impulsiviteit, relatieproblemen, omgevingsfactoren zoals een onveilige buurt, en of een economische crisis.

Meestal willen mensen die suïcidaal zijn niet dood gaan, maar kunnen ze het niet meer opbrengen om te leven met een bestaand probleem. De kans op suïcidaal gedrag wordt vergroot doordat beschermende factoren zoals ondersteuning uit de sociale omgeving, toegang tot geestelijke gezondheidszorg en een beperkte toegang tot dodelijke middelen vaker ontbreken.

Suïcide is een gezondheidsprobleem dat vaak miskend of niet herkend wordt. “Iedereen die over suïcide praat, is een potentieel slachtoffer, en moet dus heel serieus genomen worden” zegt Hanoeman.

“Wij moeten als samenleving gaan beseffen dat onze geliefden, familie, vrienden of kennissen eigenlijk om hulp vragen en die hulp ook bieden, ” zegt Hanoeman verder.

Onderzoek wereldwijd heeft uitgewezen dat in ongeveer 90% van alle suïcidegevallen er sprake was van een mentaal gezondheidsprobleem zoals depressie en middelenmisbruik, en in meer dan 80% van de gevallen is hulp uitgebleven. Dit geeft alleen maar aan dat er nog heel veel werk aan de winkel is voor alle gezondheidswerkers en – instituten.

Ieder mens heeft een goede geestelijke gezondheid nodig om gelukkig en gezond door het leven te kunnen gaan.

Personen met een tijdelijk mentaal probleem zoals angst, stress en sombere gevoelens, laag zelfbeeld, pesten, rouw en verlieservaringen, ziekte (bv. Kanker, HIV), zelfmoordgedachten, communicatieproblemen, conflicten zoals familie- en relatieproblemen kunnen bij de hoofdpoli van Stichting Lobi Health Center aan de Fajalobistraat 16 terecht of bellen op 400444/401215 toestel 234 voor een afspraak.

“Als u niet lekker in uw vel zit en er niet zelf uitkomt, zoek dan alsjeblieft professionele hulp. Uw leven is waardevol, u bent belangrijk en waardevol voor uw dierbaren. Wij zijn er voor u om samen te zoeken naar een oplossing”, aldus Hanoeman.

Overige berichten