fbpx

Ivanildo Iejoenakame nieuw dorpshoofd Bigi Poika

De gemeenschap van het Inheems dorp Bigi Poika heeft gekozen voor een nieuw dorpsbestuur onder leiding van Ivanildo Iejoenakame. Bij een verkiezing op werd hij met 87 van de 167 stemmen door de onafhankelijke dorpskiescommissie uitgeroepen tot winnaar.

Zijn tegenstrever, Glenn Jagendorst, kreeg 78 stemmen. Er waren 2 ongeldige stembiljetten.

Jagendorst heeft in een felicitatieboodschap aan Iejoenakame de gemeenschap van Bigi Poika opgeroepen de gelederen weer te sluiten nu de verkiezing voorbij is en samen te werken aan de verdere ontwikkeling van het dorp. Hij heeft alle steun toegezegd aan de verkiezingswinnaar. Ook zijn achterban is opgeroepen het nieuw dorpsbestuur ten volle te ondersteunen.

De commissie zal binnenkort aangeven wanneer de installatie van het nieuw bestuur zal plaatsvinden. Commissievoorzitter Clifton Tjaaroeme heeft het nieuwgekozen bestuur gefeliciteerd nadat hij de verkiezingsuitslag dezelfde dag bindend had verklaard. Geen der partijen hebben bezwaren opgeworpen tegen het verkiezingsproces en de uitslagen.

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling was bij de verkiezing vertegenwoordigd door een delegatie van het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen in Suriname (DDOI), onder leiding van directeur Nielton Grootfaam.

Het directoraat heeft de verkiezingscommissie geadviseerd en begeleid, op advies van de dorpsgemeenschap. De delegatie van DDOI heeft geen onregelmatigheden geconstateerd bij de verkiezing. Grootfaam heeft, namens het Ministerie van Regionale Ontwikkeling, Iejoenakame en zijn medebestuursleden gefeliciteerd met de overwinning.

De kapitein van het aftredend dorpsbestuur, Anesta Jagendorst, sprak de aanwezigen na de uitslag toe. Ze heeft de gemeenschap van Bigi Poika bedankt voor de steun gedurende haar periode. Ze was vooral vol lof over de goede samenwerking met DDOI.(GFC)