Ivan Graanoogst: “Para Industries moet worden herbouwd”

GFC NIEUWS- Para Industries moet worden herbouwd. Dat zei Ivan Graanoogst als inleider van de vijfde NII-lezing als reactie op een voorstel vanuit het goed opgekomen publiek.
Het voorstel hield in dat er een instituut wordt opgezet ter herinnering aan bedrijven die na de revolutie door het militair gezag in het leven waren geroepen, maar zijn kapotgemaakt.
Volgens Graanoogst zal er veel meer dan dat moeten gebeuren, namelijk de wederopbouw van Para Industries. Het is, aldus de inleider, ook bewezen dat Suriname over de beste kaolien beschikt als grondstof voor tegels die ook in ons land werden geproduceerd.
Graanoogst noemde niet alleen Para Industries als een van de vele industrieën die door het militair gezag waren opgezet, maar onder meer ook de Staatsolie Maatschappij Suriname en het Staatsziekenfonds.
Verder nam de inleider zijn gehoor op een levendige wijze mee door de verworvenheden van de regering Bouterse, waarbij hij het herstel van kapotte alsook de bouw van nieuwe bruggen, opzet van studentenwoningen, woningbouwprojecten, elektrificatie- en watervoorziening aan lang van deze nutsvoorziening verstoken gebieden de revue liet passeren.
Graanoogst benadrukte vooral dat al deze zaken zijn gerealiseerd zonder ontwikkelingshulp. Hij wees ook op de toename van het aantal verplegenden in Suriname, groei van het bestand van het SZF, de toename van het aantal medici in ons land en verruiming van het aantal EBS- en SWM-aansluitingen.
Ook de uitreiking van ruim 50.000 grondpapieren mocht niet ontbreken. Graanoogst wees erop dat er bij alle verworvenheden en/of projecten die door de regering worden uitgevoerd ten gunste van het Surinaamse volk er over corruptie wordt gesproken. Volgens hem hebben andere regeringen echter de beschikking gehad over meer financiële middelen, maar heel wat zaken niet gerealiseerd.
De inleider bleef ook stilstaan bij de overname van de Brokopondo-stuwdam en zei dat deze dertien jaar eerder dan de overdracht gepland was is overgenomen en Suriname hiermee miljarden Amerikaanse dollars bespaart. “De regering Bouterse heeft het gepresteerd om het 13 jaren eerder dan gepland in haar boezem te krijgen”.
Ook de aardolievondst voor de kust van Suriname kwam aan de orde. Graanoogst wees erop dat de Surinaamse oliemaatschappij met uitzondering van deze oliereserves en met de huidige reserves nog ongeveer 30 jaar mee kan.
De inleider gaf mee dat een volgende olievondst aanstaande is. Hij wees het publiek ook op de ontwikkeling die de Jules Wijdenboschbrug heeft gebracht voor het oosten des lands. De ontwikkeling kan gemeten worden aan de hand van het verkeer dat over de brug gaat. Hij erkende dat de drukte nu wel voor een andere bottleneck zorgt, maar zegt dat er nog meer bruggen zullen worden gebouwd in andere gebieden van het land.
De inleider kreeg veel bijval van het publiek dat zich ingenomen toonde met de verschafte informatie. Het leverde Graanoogst dan ook een staande ovatie op. De aanwezigen werden na de inleiding in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. Het varieerde van vragen cq.. opmerkingen over de revolutie, de binnenlandse oorlog tot de huidige situatie.