fbpx

Islamitische geestelijke uit Indonesië op bezoek bij minister Noersalim

De geestelijke leider uit Indonesië, Ustad Shaifud Mahbub, heeft een beleefdheidsbezoek gebracht aan minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken.

De minister heette hem van harte welkom en dankte hem voor zijn keus om Suriname te bezoeken als deel van zijn missie en zijn bijdrage aan de Surinaamse samenleving.

De bewindsman gaf aan dat Religieuze Aangelegenheden (RA) één van de beleidsgebieden van het ministerie van Binnenlandse Zaken is. Het ministerie probeert zoveel als mogelijk de saamhorigheid en samenwerking tussen de verschillende geloofsovertuigingen in ons land te waarborgen en de ondersteuning te bieden om de doelstellingen te behalen.

Hij benadrukte verder de vreedzame samenleving in Suriname en dat er op geen enkele wijze zich excessen hebben voorgedaan. Wij zijn ook bespaard gebleven van incidenten op religieus gebied. Voor de wereld zou ons land gerust als voorbeeld mogen dienen en hij schrijft dit ook toe aan het onderwijzen van de zuivere leer van de Islam.

BEKIJK OOK
11-jarig meisje uit Bernharddorp al enkele dagen vermist

De geestelijke bracht een bezoek aan Suriname speciaal voor de maand Ramadhan. Hij mocht gedurende de vastenmaand de gebeden leiden in verschillende moskeeën in ons land.

Ustad Shaifud Mahbub leidt een eigen Islamitische school in Indonesië en is lid van Nahdotul Ulama, een grote non profit- organisatie die zich bezighoudt met het inzamelen van middelen. Deze middelen worden dan herverdeeld onder de minstbedeelden. Het gaat dan voornamelijk om in hun beleid van liefdadigheid voornamelijk te investeren in onderwijs voor kansarmen en ook om hen weerbaar te maken.

Hij besprak ook de aandachtspunten voor Suriname met de minister en wil samen met hem kijken waar er een bijdrage geleverd kan worden.

Ustad Shaifud Mahbub bleef in Suriname onder auspiciën van de ambassade van de Republiek Indonesië. Zowel de minister als de Ustad hebben deze ontmoeting als prettig en nuttig ervaren.