Islamic Development Bank ondersteunt Suriname tijdens Covid-19-pandemie

GFC NIEUWS- De minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, heeft deze week een vruchtbare bespreking via video conference gehad met de president van de Islamic Development Bank (ISDB), Bandar Haijar.
De ISDB Group heeft een budget van ongeveer US$ 2.3 miljard beschikbaar gesteld ter ondersteuning van haar 57 lidlanden in de strijd tegen Covid-19.
Deze ondersteuning is beschikbaar voor directe hulp in de gezondheidszorg en voor het herstellen van de economie, inclusief de private en de sociale sectoren die getroffen zijn door deze pandemie. Hierbij wordt een holistische benadering toegepast en wordt gekeken naar korte-, middellange- en lange termijn acties.
De minister van Financiën deed verslag over de huidige situatie in Suriname, zowel op het gebied van de gezondheidszorg als onze economie. De ISDB werd ook geïnformeerd over het ingestelde noodfonds en de prioriteiten van dit fonds. Ook werden de uitdagingen die Suriname ondervindt bij het adequaat inspelen op de gevolgen van deze pandemie gedeeld.
Vanwege het feit dat Suriname via de Wereldbank en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) reeds hulp ontvangt voor de gezondheidszorg werd op dit moment met de ISDB-ondersteuning voor de private- en sociale sectoren besproken. Specifiek werden onder andere genoemd kapitaal voor de lokale productie- en toerismesector voor het in stand houden van de bedrijven alsook voor investeringen.
De noodzaak van de nodige importen ten behoeve van de productie bedrijven werd ook aan de orde gesteld. Voor de Onderwijssector werd eventuele ondersteuning van het distance learning (ICT) deel besproken. De ISDB zegde haar volledige ondersteuning toe en zal in de komende periode de toegezegde bijstand in samenwerking met het Ministerie van Financiën verder uitwerken. Een programma inclusief een budget zal gezamenlijk geformuleerd worden.
De ondersteuning van de ISDB zal hoofdzakelijk uit leningen bestaan en vindt plaats via haar verschillende entiteiten, namelijk de Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD), de International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC) en Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC).
Vermeldenswaard is dat de leningsvoorwaarden van de bestaande leningsovereenkomst tussen ITFC en Suriname van USD 25 miljoen als gevolg van Covid-19 zijn versoepeld.
Deze overeenkomst wordt momenteel gebruikt voor de import van 1) medicijnen en medische verbruiksartikelen via het BGVS samen met het ministerie van Volksgezondheid, 2) tarwe via De Molen, 3) babyvoeding via Nutrisur, 4) brandstof via Staatsolie en 5) inputs voor de agrarische sector via het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij.

Overige berichten