fbpx

IsDB President vraagt meer steun voor Saudi-project

GFC NIEUWS- Bandar Hajjar, President van de Islamitische Ontwikkelings Bank Groep (Islamic Development Bank Group- (IsDB)) vraagt om meer ondersteuning voor Saudi-project.
“Ik maak van de gelegenheid gebruik tijdens de gezegende maand Ramadan om mijn broeders en zusters in de IsDB-lidstaten en in moslimgemeenschappen in niet-lidstaten uit te nodigen om het project te helpen ondersteunen door deel te nemen aan de verschillende programma’s.”
Om de verwarring van de lezer kort te houden, is de titel gerelateerd aan het Saudi-project voor het gebruik van hadjvlees. Het betekent simpelweg dat het project vorig jaar in 84 uur tijd ongeveer een miljoen stuks vee kon slachten en deze kon verdelen aan verdienstelijke begunstigden in 27 landen van de moslimwereld. De distributie begon bij de armen in het Haram-gebied van Mekka.
Het doel is om het aantal dieren dat wordt gebruikt te vergroten, zodat het project grotere aantallen verdienstelijke begunstigden kan bereiken. Het is Allah de Almachtige die degenen zal belonen die het Project helpen de honger in de wereld te bestrijden.
Dit baanbrekende en voortreffelijke project werd 37 jaar geleden gelanceerd, precies in 1403AH / 1983G. De Islamitische Ontwikkelingsbank had de eer het namens de regering van het Koninkrijk Saoedi-Arabië te beheren.
Het project heeft geholpen de uitvoering van rituelen te vergemakkelijken, het milieu van de heilige plaatsen tegen vervuiling te beschermen en vleesverspilling te voorkomen door vlees aan de armen en behoeftigen te verstrekken. Het verstrekken van voedsel aan de armen en de hongerigen krijgt speciale aandacht van het Koninkrijk Saoedi-Arabië.
In dit verband werkt de IsDB samen met het Koninkrijk Saoedi-Arabië om de reikwijdte van het project uit te breiden met het bestrijden van honger in de moslimwereld, vooral in het licht van de gestage toename van het aantal armen en hongerigen in de IsDB-lidstaten.
Vóór dit project zou in het verleden het vee worden geslacht en in Mina tussen de kampen en op de weg worden gegooid. In de avond zouden voertuigen van de gemeente, van Amanat Al-Asimah, het vlees ophalen en begraven of verbranden.
Er zijn foto’s, films, artikelen en romans uit die periode die de omvang van bodem-, lucht- en grondwaterverontreiniging en de aanhoudende geur van dood vee in Mina bijna twee maanden na het einde van de hadj laten zien. De regering gaf ongeveer 20 miljoen riyals uit om kuilen en stortplaatsen te maken om deze karkassen te huisvesten.
De IsDB, die door het Koninkrijk Saoedi-Arabië is gekozen om dit project te beheren, is een internationale ontwikkeling financieringsinstelling die 47 jaar geleden is opgericht op initiatief van het Koninkrijk Saoedi-Arabië om economische en sociale steun te verlenen aan lidstaten en moslimgemeenschappen in niet-lidstaten.
Het lidmaatschap omvat 57 landen, waarvan 21 tot de minst ontwikkelde en minst fortuinlijke landen ter wereld behoren. De IsDB-lidstaten beslaan vier continenten, namelijk Azië, Afrika, Europa en Latijns-Amerika.
De werkzaamheden en activiteiten omvatten uitgestrekte delen van de wereld, van Indonesië in het oosten tot Suriname in het westen, en van Oezbekistan in het noorden tot Mozambique in het zuiden. De IsDB bedient 1,7 miljard moslims, dat wilt zeggen een op de vijf mensen wereldwijd.
Het Koninkrijk Saoedi-Arabië is de grootste aandeelhouder in het IsDB-kapitaal, met ongeveer 25% van het kapitaal. De IsDB heeft de hoogste kredietwaardigheid gekregen van de drie grootste internationale kredietbeoordelaars en geniet grote geloofwaardigheid op lokaal, regionaal en internationaal niveau.
Echter, na de uitgifte van de fatwa waarbij het gebruik van offervlees werd toegestaan voor distributie aan de armen van de Haram en tegelijkertijd aan de armen van de moslim samenleving, heeft het Koninkrijk dit voortreffelijke project opgericht. In het eerste jaar van het project werden 63.000 dieren geslacht en het aantal bleef stijgen met de toename van het aantal pelgrims, totdat het vorig jaar bijna een miljoen bereikte.
De distributie van vlees aan de armen van de Haram begint op de eerste dag van de gezegende Eid al-Adha, en de verzending naar moslimlanden begint op de eerste dag van Muharram. Bovendien wordt vlees binnen het Koninkrijk gedistribueerd via 250 liefdadigheidsinstellingen die zijn geaccrediteerd door het Ministerie van Arbeid en Sociale Ontwikkeling. Voorwaardelijk hebben zij koelkasten om vlees in te bewaren en diepvriezers om het naar de verdienstelijke begunstigden te vervoeren.
Toen de coronapandemie in het Koninkrijk opkwam, nam het project deel aan de campagne van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Khaled Al-Faisal, de gouverneur van de Mekka-regio, “Birran Bi Makkah”, om de behoeftigen te helpen. Het project heeft, in samenwerking met liefdadigheidsinstellingen, buurtverenigingen en Awqaf in Mekka Al-Mukarramah, 15.000 karkassen of 150.000 kilo vlees verdeeld; er werden ook bijna 13.000 karkassen uitgedeeld aan verschillende goede doelen binnen het Koninkrijk.
De totale hoeveelheid offervlees dat vanaf het begin van het project tot het seizoen 1440H is gedistribueerd, is ongeveer 33 miljoen stuks vee geweest voor ongeveer 100 miljoen mensen uit de moslimwereld.

BEKIJK OOK
Standaarden gewenst binnen securitybranche