fbpx
Is minister Belfort de regie op zijn ministerie kwijt?

Op 1 april legt de minister van Justitie en Politie in de DNA een schokkende verklaring af wat zich op zijn ministerie had afgespeeld.

Een Procureur – Generaal, geeft een dossier aan de minister, waaruit zou blijken dat er sprake zou zijn van corruptie en dat zeker een Officier van Justitie betrokken zou zijn. Als de minister het dossier wil kopiëren, grist de Procureur Generaal het dossier uit de handen van de minister en gaf hij te kennen, dat de vuile was van het Openbaar Ministerie op straat zou komen te liggen.

De betrokken Officier van Justitie, bij de corruptie, is ontslagen en kon wonder boven wonder als Advocaat aan de slag. Terwijl er aangifte tegen deze advocaat is gedaan, kon deze voormalige OVJ, toch door de screening komen, om als advocaat aan de slag te gaan.

Als de minister informatie omtrent de corruptie wenst te verstrekken aan de voorzitter van de DNA, grijpt de vicepresident in. Hij verzocht de minister om de stukken niet aan de voorzitter van de DNA te verstrekken, doch de minister niet te willen hinderen in zijn inbreng hieromtrent. De minister gaf wel aan dat hij de Minister President, middels een schrijven in kennis had gesteld. Na een korte schorsing op aanvraag van de heer Panka, is het debat verder gegaan, zonder nog enig woord vuil te maken aan de zaak.

Wie is de baas van Justitie?

Beste minister, wat mij betreft heeft u de regie van uw ministerie niet langer in de hand. U had persoonlijk deze zaak vanaf eerste kennisname de regie moeten voeren. De Procureur – Generaal in kwestie, had zwaarder aan de tand gevoeld moeten worden over zijn leiderschap en hoever de corruptie was verspreid en hij zelf buiten betrokkenheid verheven was. U had daadkrachtiger moeten optreden en aangifte moeten doen tegen de Deken en een motie van wantrouwen had moeten indienen tegen het parlementslid.

Hangende het onderzoek moet de politieke partij waar hij bij is aangesloten, hem schorsen, totdat is gebleken dat hem geen blaam treft. U had de zaak voorrang moeten geven, zodat de strafvervolging kan worden bespoedigd. U bent verantwoordelijk voor uw ministerie en u zult ervoor moeten zorgdragen dat u tot de bodem onderzoekt wat er is mis gegaan en wie er betrokken zijn.

Vicepresident

Hoe en waarom is de vicepresident betrokken bij deze zaak? Welk belang dient hij en waarom wordt de minister van Justitie en Politie, de baas van het ministerie, gemaand om de stukken niet openbaar te maken? Hoe het ook mogen zijn, de vicepresident ondermijnd het gezag van de minister van Justitie en Politie om tot waarheidsvinding te komen. Dit leidt tot nog meer vragen. Tot hoe ver reikt deze corruptie affaire en welke personen zijn erbij betrokken en waarom gebruikt de vicepresident zijn invloed in deze zaak?

Oppositie

De Oppositie is redelijk stil in deze kwestie. Zeker binnen de V7 moet men toch bloed ruiken? Dit zou wel eens hun kans kunnen zijn om het tij te keren. Hoe komt het dat andere politieke partijen binnen de V7 zich niet laten horen? Waar blijft de NPS? Is men zo trouw aan de heer Santhoki, waarbij de belangen en identiteit van de eigen partij ondergeschikt zijn geworden?

Opinie

Beste lezers, het is triest dat invloeden van personen boven het landsbelang staan. Een nog meer schokkende constatering is, dat betrokken personen, boven de wet lijken te staan. Een onderzoek lijkt in de kiem te worden gesmoord en het gezag en aansturing van de minister wordt ondermijnd.

Wederom zal het erop aankomen, dat de president zijn invloed moet laten gelden. Een leider die ook in moeilijke tijden zijn mensen de weg wijst en of terechtwijst. Het geeft aan dat de anti- corruptiecommissie waar ik reeds een artikel aan heb gewijd, dringend moet komen.

Jerrel Burleson

Meer nieuws

Man dood aangetroffen in woning

GFC NIEUWS- Een man werd vanmiddag dood aangetroffen in een woning aan de Irsillastraat, Uitvlugt. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen…

Covid-19-infosessies voor gemeenschappen Kabalebo

GFC NIEUWS- De afgelopen week heeft het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) informatiesessies gehouden voor de leefgemeenschappen te Kabalebo. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode…

Kassluiting CBvS wegens Covid-19

GFC NIEUWS- De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft wederom bericht ontvangen dat een medewerker positief is getest op Covid-19. Dikke vrouwen makkelijk slank met…

OKB op bezoek bij Biza-minister Somohardjo

GFC NIEUWS- Minister Bronto Somohardjo van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft maandag de leden van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) op bezoek gehad voor…

Ingezonden| Het corruptietribunaal

GFC NIEUWS- In de media lazen wij de terminologie “corruptietribunaal” in een redactioneel artikel, waarin werd gesuggereerd om corruptieve zaken met daaraan gerelateerde corruptieve praktijken…

Minister Pokie op werkbezoek in Nickerie

GFC NIEUWS- Minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer heeft in het weekend een werkbezoek gebracht aan het district Nickerie. Dikke vrouwen makkelijk slank met…

Een dode en 5 zwaargewonden bij aanrijding

GFC NIEUWS- Een vrouw heeft vanmiddag het leven gelaten bij een zware aanrijding. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

President Santokhi terug in Suriname

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi is in de vooravond teruggekeerd in Suriname. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

NPS: vandaag twee markante momenten

GFC NIEUWS- De Dag der Inheemsen en 130 jaar herdenking Javaanse immigratie zijn twee markante momenten waarbij deze twee bevolkingsgroepen bijzondere aandacht genieten. Dikke vrouwen…

VIDS: Inheemsen zijn op zichzelf aangewezen

GFC NIEUWS- “De Covid-19-pandemie heeft het allemaal verergerd. Velen van ons verkrijgen inkomsten uit ‘hosselbaantjes’, want ander werk is er bijna niet in onze gebieden.”…

103 nieuwe coronagevallen, 54 genezen

GFC NIEUWS- 103 nieuwe coronagevallen zijn binnen een etmaal bijgekomen. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…