Is Jogi een loverboy geworden die aan grooming doet?

OPINIE – De verklaringen van voornamelijk moeder Rishma Gajadien in de zaak rond ‘onregelmatigheden bij grond’ in Suriname geven ons een bijzonder beeld van wat er mogelijk gebeurd kan zijn.

Mogelijk is gebeurd omdat er nog niets bewezen is, maar het is zorgwekkend genoeg om dit zeer serieus vanuit verschillende invalshoeken te onderzoeken, en natuurlijk in de eerste plaats door het Openbaar Ministerie (OM).

Op basis van een reconstructie van wat inmiddels bekend is geworden, ontstaat het volgende beeld: Jogi opereerde als een soort ‘loverboy’ die jonge mensen probeerde in te palmen, vergelijkbaar met wat een loverboy bij een meisje doet, namelijk ‘versieren’, gevolgd door pogingen om hen verder in te palmen door reisjes naar de districten, roti en bami aan te bieden.

Wat een loverboy doorgaans doet, is een meisje, nadat hij haar heeft versierd en ingepalmd, inzetten voor eigen gewin. Hier lijkt iets vergelijkbaars te zijn gebeurd, namelijk dat de jongeman Gajadien dingen moest doen die Jogi behaagden. En dit was geen eenmalige gebeurtenis; het heeft enige tijd geduurd. Dit is zeer ernstig.

Je hoeft geen jurist te zijn om in te zien dat dit zeer ernstig is. De ernst ervan is te wijten aan verschillende aspecten, zoals we in gewone taal zeggen:

Het rommelen met en onrechtmatig toe-eigenen van gronden.
Het misleiden van jonge mensen en hen aanzetten tot misdaden.
Mogelijk onrechtmatig handelen met betrekking tot staatsgronden.

Het is des te ernstiger omdat het hier gaat om een lid van het parlement (DNA). Burgers moeten toch iemand kunnen vertrouwen en op hun vertegenwoordigers kunnen rekenen.

Tot zover de observaties en verbazing van de burgers, maar nu komt de nog verontrustender verwondering. Het kan niet zo zijn dat de openhartige en gedetailleerde verklaring van de moeder al dagenlang op alle radiostations en op sociale media circuleert, terwijl verschillende verantwoordelijken in de samenleving zich schuilhouden en zwijgen.

Laten we beginnen met:

De president: Hij had op zijn minst een verklaring kunnen geven dat dit zorgwekkend is en dat hij het OM opdracht heeft gegeven om de zaak tot op de bodem uit te zoeken, en dat hij de minister heeft ontboden. Precies zoals hij een week geleden in een andere zaak stoer deed.

OOK INTERESSANT
Groot deel Surinaamse kiezers makkelijk voor de gek te houden door politici

Maar daarvan is niets te zien. Hij is geruisloos, zonder enige ceremonie of erewacht, naar New York vertrokken. Hij ontloopt zijn verantwoordelijkheid.

Bovendien is hij de leider van de VHP en dit betreft een prominent lid van de VHP. Er zijn talloze zorgen en vraagtekens rondom zijn functioneren. Of het nu gaat om zijn kabinet met Prenobe, zijn regering met ministers (BIBIS, MinFin) die betrokken waren bij dubieuze deals zoals HPSG, New Surfin en Italiaanse miljarden, of nu mogelijk een prominent VHP DNA-lid. Er zijn problemen op alle niveaus.

Minister van Grondbeleid, Bosbeheer en Bosbouw (GBB): Zij had uit eigen initiatief naar buiten moeten treden met verklaringen dat zij dit grondig zal onderzoeken. Maar niets daarvan. Het lijkt erop dat ze niet begrijpt waarom ze op die positie zit.

Directeur van de GBB: Hij had op zijn minst zelf onderzoek moeten starten naar de rol van de jongeman en wat hij aan het doen was. Een gezamenlijke verklaring met de minister zou passend zijn. Maar ook hij zwijgt in alle talen.

VHP – De partij die luidruchtig is als het gaat om onregelmatigheden bij de GBB, zwijgt nu in alle talen. Opmerkelijk genoeg is hun woordvoerder in grondaangelegenheden nu zelf het onderwerp van onderzoek, maar de ‘dappere’ fractieleider had allang een verklaring kunnen afleggen. Het is opvallend stil, bijna onverschillig. Dit roept ernstige vragen op.

Openbaar Ministerie (OM) / Procureur-Generaal (PG) – De PG kan nu onmogelijk zwijgen. Er zijn ernstige twijfels over partijdigheid. Op zijn minst had de PG Jogi moeten oproepen voor verhoor. Dat lijkt nog niet te zijn gebeurd. Dit is zeer verdacht en ruikt naar klassenjustitie. Het publiek moet waakzaam zijn.

Ex-vicepresident Adhin werd voor de camera opgeroepen voor verhoor en in voorlopige hechtenis genomen. Jogi loopt al een week vrij rond, wat het risico met zich meebrengt dat hij de zaak kan beïnvloeden. Zou de PG dit ontgaan? Is er sprake van klassenjustitie?

OOK INTERESSANT
Suriname glijdt steeds verder af naar niveau waar goede normen en waarden zeldzaam worden

DNA – De leden van het parlement en de voorzitter moeten hier ook een standpunt over innemen; dit is zeer ernstig. Maar het blijft opvallend stil. Is de oppositie al in gesprek met de coalitie om na de verkiezingen de buit te verdelen met een onzinnig idee van een nationaal of zakenkabinet?

Media – Een paar radiostations hebben hier verslag van gedaan, maar diepgaand onderzoek lijkt te ontbreken. In de moderne wereld, helaas niet in Suriname, vervullen de media de rol van het OM.

Hoe vaak hebben de media via eigen onderzoek en analyses verborgen zaken aan het licht gebracht? Hele regeringen zijn gevallen als gevolg van media-analyses en onthullingen.

In Suriname blijft men helaas steken in herhaling en het behandelen van de dagelijkse gebeurtenissen.

Zijn deze constateringen en observaties een voorteken van een groter probleem waar meerdere partijen bij betrokken zijn? Ik vraag dit namens mijn buurvrouw, zoals men in Suriname vaak zegt. Laat ons niet vervallen in standaard, nietszeggende zinnen zoals “het is bij het OM dus we wachten af.”

Wij hoeven niet af te wachten; we kunnen toch onze verontwaardiging uiten? Niemand wachtte af bij de kasreserve, bij Adhin, of bij Van Trikt. Je hoeft niet de rol van het OM over te nemen, hoewel dat in de Surinaamse context nu misschien wel nodig is, maar je mag toch je maatschappelijke verontwaardiging uitspreken.

Als Suriname niet in staat is om zelfs in eenvoudige gevallen de waarheid boven tafel te krijgen, dan geeft dat aan dat het land als geheel tekortschiet. Wat kunnen we dan nog gezamenlijk bereiken in Suriname?

Laten we nu hopen dat de jongeman tijdens zijn verhoor geen ander verhaal vertelt dan zijn moeder heeft gedaan. In Suriname en in Gods ogen is alles mogelijk.

Hikmat Mahawat Khan

DISCLAIMER: Publicatie van opiniestukken houdt niet in dat GFC het eens is met de inhoud