Is het teveel gevraagd om afstand te houden van elkaar?

INGEZONDEN- Het is niet dat er aan het volk wordt gevraagd om mee te helpen vechten in Irak, Syrië of andere oorlogsgebieden. Er wordt ook niet het verzoek gedaan om in de Surinamerivier te gaan zwemmen vanuit Paramaribo richting Commewijne.

Het simpele dat wordt gevraagd is om minsten twee meter afstand van elkaar te houden. Om zoveel mogelijk het contact met elkaar te vermijden door thuis te blijven. Om niet in grote groepen, ook niet in kleine, bij elkaar te komen, maar liever steeds alleen te zijn en afstand te houden van een ieder.

Er wordt ook een beroep gedaan op een ieder om de handen heel vaak te wassen en/of desinfecteren met alcoholgel.

Dit wordt niet gevraagd in het belang van 1 persoon, maar van ons allen, voor onze Volksgezondheid. Om een enorme ramp die ons boven het hoofd hangt te proberen voorkomen.

Is het echt zo’n groot offer? Is het teveel gevraagd om 2 meter afstand te houden van elkaar?

En toch zijn er mensen die willen doen wat zij willen, want ze denken het beter te weten dan al onze knappe koppen in Suriname die proberen ons te beschermen tegen een virus. 

Ik stel voor aan de regering om vanaf nu veel strenger op te treden tegen deze schaamteloze asociale figuren!

Hebben deze mensen wel een idee wat voor ramp het voor Suriname zal zijn als het coronavirus zich gaat verspreiden onder het volk?

Nogmaals: 2 meter afstand houden van een ieder- handen vaak wassen en/of desinfecteren- blijf liever thuis!

Drs. J. Kerto

Overige berichten