fbpx

Is de NGEP-investering voordelig voor Suriname?

GFC NIEUWSREDACTIE- Het zal je maar overkomen als investeerder, de overheid van Suriname ziet de economische voordelen van groene energie op lange termijn voor de samenleving.

Vervolgens maakt de overheid afspraken met de investeerders om het project te verwezenlijken. En tijdens het voorbereidingsproces wordt de investeerder geconfronteerd met ongegronde beschuldiging aan zijn adres.

Je zou denken dat de investering met hoger wiskunde te maken heeft en de verontwaardiging van de aantijgers ergens op berust.

Voor onze eigen beeldvorming wilde we dus een proef op de som nemen. We wilden weten of de discussie die zich in de samenleving afspeelt over NGEP Suriname voormalig HPSG Suriname dat zoveel stof heeft doen opwaaien gegrond was, en dat kon met een simpel telefoontje.

Het telefoontje

Het telefoontje leverde een vergadering met Mr. Abeleven op, hij is de directeur van de Energie Autoriteit Suriname, en het telefoontje heeft voor opheldering gezorgd. Al snel bleek dat zowel wetmatig het NGEP-project binnen correcte banen geleid wordt, evenals de economische prijsvorming volgens de energiewet.

Het laatste zal enorme winsten opleveren voor Suriname en de EBS. Laten we deze stelling eerst wetmatig onder de loep nemen, en vervolgens economisch.

De wet

In artikel 10.2 staat er duidelijk dat het elektriciteitsbedrijf concessiehouder is ter zake de aankoop van elektriciteit ten behoeve van het landelijk net en het leveren aan afnemers via het landelijk net.

Dit artikel wordt opgevolgd door artikel 10.3, en bevestigt wat in artikel 10.2 staat. Met als toevoeging: dat de Staat het recht heeft zelf elektriciteit te kopen, of op te wekken en via het landelijk net, of andere netten te leveren aan het elektriciteitsbedrijf, of aan energie-intensieve ondernemingen tegen speciale voorwaarden en tarieven.

In artikel 20 lid 1 wordt ook opgesomd de leveranciers van elektriciteit en staat bij 1c onder meer genoemd bedrijven die een overeenkomst hebben met de Staat.

Artikel 21 heeft betrekking op uitbreiding van de capaciteit voor de productie van duurzame elektriciteit voor het landelijk net.

Een openbare aanbesteding moet uitgevoerd worden door het elektriciteitsbedrijf onder toezicht van de EAS. Hierbij wordt er dan ook uiteindelijk een vergunning toegekend door de overheid aan het betreffende bedrijf en een PPA gesloten tussen het bedrijf en de NV EBS als elektriciteitsbedrijf.

Echter gaat het t.a.v. het NGEP-project om een grootschalig investeringsproject met onder meer een elektriciteitsopwekkingscomponent naast andere aspecten zoals productie van water, waarbij een overeenkomst gesloten wordt tussen NGEP en de overheid (het gaat dus niet om een overeenkomst tussen het bedrijf en de EBS.

Hierbij is in de wet niet expliciet aangegeven dat in dit geval de overheid, behoudens haar recht om zelf elektriciteit op te wekken of in te kopen, een openbare aanbesteding zou moeten organiseren.

Dus als er getendeerd moest worden -wat nu niet het geval is- zal dit in een later stadium gebeuren, wanneer de EBS haar stroom inkoop doet en een leverancier kiezen moet. Maar let wel, in artikel 11.2 staat er onomwonden dat het elektriciteitsbedrijf verplicht is de economische voordelige elektriciteit te distribueren.

Dit betekent dat we nu even naar de economische voordelen moeten kijken, en onderbouwen of de USD 0.11 die NGEP aanbiedt aan de overheid voordelig is voor Suriname, of wat EBS nu inkoopt.

De prijs

In een al eerder gepubliceerd artikel van de Energie Autoriteit Suriname zijn de prijzen uitgewerkt. De inkoopprijs van SPCS-thermisch (Paramaribo) bedraagt USD 0.1951 en de opwekking EBS – thermisch (Districten) bedraagt USD 0.2350.

Deze bedragen samen met de opwekking EBS – thermisch (Paramaribo) die USD 0.1416 bedraagt en de inkoop SPCS-hydro (Paramaribo) welke USD 0.0222 is, hebben een blend-rate of anders genoemd integrale kostprijs van USD 0.0973.

Dit betekent het gemiddelde van de bovengenoemde tarieven, samen opgeteld met de productie en netwerk kosten vormen het bedrag USD 0.0973. Het flagrante van de integrale kostprijs is dat de inkoop van SPCS-hydro (Paramaribo) het gemiddelde van alle kosten naar beneden brengt.

In de media wordt gesuggereerd dat de USD 0.0973 onder de aangeboden prijs van NGEP ligt, maar dat is geen eerlijke vergelijking.

Het gemiddelde van de kostprijs van de EBS moet je niet vergelijken met de leveringsprijs van NGEP. De eerlijke vergelijking die gemaakt moet worden met de USD 0.11 prijs van NGEP is de inkoop SPCS-thermisch (Paramaribo) van USD 0.1951 en opwekking EBS thermisch (Paramaribo) van USD 0.1416.

En dan komen we tot de conclusie, dat deze huidige bedragen die gehanteerd worden door de EBS hoger zijn dan de USD 0.11 die NGEP aan de overheid biedt.

Met een simpele optelsom kan iedereen zien dat de huidige kosten van de EBS (USD 0.1951 en USD 0.1416) vervangen kunnen worden met het aangeboden bedrag van NGEP USD 0.11, de integrale kostprijs (het gemiddelde van alle kosten) zou dan vele malen lager liggen voor het bedrijf.

Verwijzend naar artikel 11.2 van de elektriciteitswet, zou de EBS in de toekomst een tender moeten uitschrijven (want de overheid is dit niet verplicht te doen), want zij moeten de gunstigste prijzen hanteren in hun beleid.

Met deze onderbouwing is duidelijk dat NGEP ruim onder de prijs zit en niet alleen economisch voordelig is voor de EBS, maar ook voor de gehele samenleving want zij betalen immers de stroomrekening.

Als er in het vervolg een discussie op publieksdomein afspeelt, is het van belang grondig onderzoek te doen. Zorg ervoor dat beide partijen hun verhaal verteld hebben met de beleidsmakers, voordat er conclusies getrokken worden. Hiermee prevaleert transparantie en zijn de betrokken partijen en samenleving er gebaat bij.

Indien de wetten niet overtreden worden, moet elke ondernemer of investeerder de kans krijgen mee te helpen aan de opbouw van Suriname.

De investeerders en ondernemers mogen geen bureaucratische hobbels op hen pad ondervinden van persoonlijke agenda’s met een primitieve aanschouwingen die niet van deze tijd zijn.

We moeten gezamenlijk Suriname opbouwen, en investeerders komen alleen als onze wetgeving op een eerlijke manier gehandhaafd wordt.

Timothy Zuiverloon
NeuroAD