fbpx

Is Corona het einde van de democratie?

INGEZONDEN– In de beginperiode van de zogenaamde pandemie volgden regeringen en hun woordvoerders klakkeloos het door het WHO opgelegde beleid en liepen ze gedwee mee in de “hetze” tegen de “Wappies”, de verzamelnaam voor kritische wetenschappers en burgers die de ontwikkelingen in vraag stelden.

Het argumentum ad hominem, het ridiculiseren, stigmatiseren en bedreigen hiervan moest deze, in een democratie gezonde oppositie, monddood maken.

Waar de oppositie sterk was, schroomde men niet om hen als complotdenkers in diskrediet te brengen. Zelfs niet als het ging om vooraanstaande politici, wetenschappers of zorgverleners.

Nu echter Dr. Fauci, kopstuk inzake de Corona-maatregelen, zelf op het rooster wordt gelegd, vanwege zijn vermeende aandeel in de ontwikkeling van bio-wapens in China, komen nog andere aspecten van deze zaak naar boven.

Op 8 juni tijdens de Senaatshoorzitting hierover, rommelde het dan ook zwaar in de Corona-arena. “In Godsnaam, vertel ons eindelijk de waarheid,” riep Senator Chuck Grassley (R-IA).

In slechts drie minuten spreektijd, kwam de Senator met overweldigende bewijslast dat Dr. Fauci op meerdere tijdstippen inderdaad gelogen heeft over de niet geoorloofde aanwending van belastinggelden ten voordele van Wuhan Institute of Virology.

Eveneens eiste Senator Grassley dat er een volledig overzicht komt van het onderzoek en zijn achtergronden dat daar plaats vond.

En die achtergronden worden met de dag meer intrigerend. Want nu stilaan duidelijk wordt dat veel van de zogenaamde complottheorieën het wel eens bij het rechte einde kunnen hebben, worden regeringen in verschillende landen om uitleg gevraagd.

Op 3 juni stelde AFD-parlementariër Martin Bernard in de Duitse Bundestag zeer indringende vragen over de plannen van Klaus Schwab en het World Economic Forum (WEF) en de rol van de WHO en het bedrijfsleven in het kader van de huidige pandemie.

Kort samengevat zou het er op neerkomen dat wereldwijd de democratie onderuit wordt gehaald en dat de pandemie en vooral de maatregelen daarop, slechts een middel daartoe zijn. Op de officiële site van de Bundestag kan men de spreekbeurt nalezen.

In de Tweede Kamer in Nederland maakt vooral het Forum voor Democratie (FVD) zich zorgen over The Great Reset van Klaus Schwab, maar kreeg geen ondersteuning. Een petitie van veertigduizend handtekeningen zorgen er nu voor dat de motie toch moet worden behandeld.

FVD-kopstuk Thierry Baudet betoogde in een recent interview dat de democratie onder vuur ligt vanwege het Lockstep Scenario van het Rockefeller Foundation uit 2010.

Het slechts 54 pagina’s tellende document beschrijft minutieus, of beter voorspelt, wat er vandaag gebeurt in de wereld. Hoe burgers angst wordt aangejaagd en overheden steeds totalitairder worden.

Een opmaat naar de Great Reset, de natte droom van Professor Klaus Schwab, de voorman van het Word Economic Forum die samen met wereldleiders, NGO,s zoals het WHO, de VN en de grootste multinationale bedrijven een nieuw sociaal contract tussen burgers en overheid uitrolt onder de noemer ” Build Back Better “. Complot? Toeval?

De gerenommeerde arts Peter McCullough, die met regelmaat getuigt in Senaatshoorzittingen in de VS, kan er ook niet meer omheen dat er wat mis is met de totale aanpak van de Corona-situatie.

Het artsencollectief NL biedt op haar website een korte versie aan van het originele anderhalf uur durend interview met de auteur John Leake.

Daarin geeft McCullough zeer onderbouwd aan dat het medisch gezien niet kan gaan om het virus, noch om het redden van mensenlevens. Volgens hem is er iets mis met de vaccins en de hele strategie daaromheen.

Zijn bedenkingen worden gestaafd door de op 25 mei ingediende klacht van de Indian Bar Association (IBA) in Mumbai tegen Dr Soumya Swaminathan, Chief Scientist van de WHO inzake: “H]er act of spreading disinformation and misguiding the people of India, in order to fulfil her agenda.” ( Vrij vertaald : het verspreiden van misinformatie en het misleiden van de bevolking van India teneinde haar eigen agenda uit te voeren)

In navolging van het onderzoek tegen Dr. Fauci wordt dus nu ook de werkelijke agenda van de WHO in India expliciet in vraag gesteld. “We moeten ons werkelijk zorgen maken,” stelt McCullough alvast in zijn interview.

En dat doen we wereldwijd. In de VS, UK en EU zijn er met regelmaat grote betogingen tegen de maatregelen, maar ook tegen de gevolgen ervan. Kentucky sloot zich net aan bij de staten die de Corona maatregelen compleet terzijde schuiven.

BEKIJK OOK
Tsang dringt aan op strafrechtelijk onderzoek ordinaire grondroof

De rechter daar oordeelde dat maskers, social distance en lockdown niet werken. In het vonnis stelde hij: What the people have endured over the past fifteen months — to borrow a phrase from United States District Judge Justin R. Walker —“is something this Court never expected to see outside the pages of a dystopian novel.”

Op 29 mei zag Londen de March for Freedom met 1 miljoen vreedzame betogers die duidelijk maakten dat ze dit niet langer wensen. Toch zwegen grote media als BBC en SkyNet dit gewoon dood. Waarom?

Waarom lazen we hierover niet in Belgische, Nederlandse, Duitse of Franse kranten? Is een betoging met 1 miljoen mensen niet meer de moeite om de voorpagina te halen? Wat gebeurt er met onze media, de waakhond van de democratie?

In eigen land schijnen we dit alles nog niet te beseffen. De regering vaart nog steeds op het kompas van de instituten die nu in opspraak komen.

Of volgen zij ook een slechts aan hen bekende agenda? Moeten we de recente uitspraken en aanpak van minister Ramadhin en Del Prado in dat licht bekijken?

Waarom anders mogen wetenschappers niet langer hun onderzoeksgegevens kenbaar maken? Als Dr. Fauci en de WHO opzettelijk de bevolking misleiden, wat kan er dan in Godsnaam verkeerd zijn aan een Ricky Stutgard die zich al decennialang inzet voor de gezondheid van de Surinamers?

Waarom mogen onze eigen media niet langer aan onderzoeksjournalistiek doen? Dan is er wat mis met onze democratie.

Dr. Ruben Del Prado haalt aan dat geloof slechts dogma is. We moeten ons volgens hem naar wetenschap richten.

Daarbij ziet hij echter over het hoofd dat alle religies stoelen op duizenden jaren van observatie en een eeuwenoud beproefd systeem zijn om de harmonie te herstellen voor het individu in relatie tot zijn (grote) omgeving. En dat precies volgens de methodieken van goed wetenschappelijk onderzoek!

Als we allen precies de richtlijnen zouden volgen van de Heilige Geschriften als de Koran, de Bijbel, de Veda’s of de Baghavad Gita , enz… tja, hoe zouden de aarde en de maatschappij er dan uitzien?

Het zijn juist de resultaten van de moderne wetenschap, waaronder technologie en dogma’s als “economie primeert” en “winstmaximalisatie” die een verwoestende werking hebben op de planeet, de samenleving en de mens.

Als het SARS-CoV2 virus in een lab is gemaakt, kon dat slechts vanwege diezelfde wetenschap en arrogantie die de wereld nu voorhoudt dat uitsluitend zij de oplossing hebben.

Hun oplossing is de beperking van onze democratische vrijheden en inbreuk op de integriteit van onze persoon door een verplichte injectie of een langdurige reeks van injecties en beperkingen.

Waarom mogen mensen die al besmet geweest zijn niet zonder “paspoort” vrij bewegen? Medisch gezien vormen zij voor niemand een gevaar.

Peter McCullough beklemtoont in zijn interview nogmaals hoe onze natuurlijke immuniteit onnoemlijk veel beter is dan vaccinimmuniteit. Ook dat is medisch gezien al eeuwen bekend.

Net als IBA in India pleit hij ook voor behandeling van geïnfecteerden in de eerstelijnszorg zodat ziekenhuizen worden ontlast en het dodental met maar liefst 85% wordt gereduceerd.

Waarom volgen onze leiders deze bevindingen niet, die ons, vanuit zoveel plaatsen op de wereld, door gerenommeerde wetenschappers wordt aangeboden? Zeker nu blijkt dat Dr. Fauci en de WHO andere agenda’s volgen dan die van de volksgezondheid en Buen Vivir.

Langzaam wordt duidelijk dat er achter de pandemie andere strategieën schuilen. The Great Reset van Klaus Schwab en zijn Club van Davos en het Lockstep Scenario van de Rockefeller Foundation komen steeds meer in beeld.

In hoeverre kan onze regering tegenover die grootheden haar soevereiniteit bewaren en het voorbeeld van Texas, Kentucky of India volgen? Of zijn landen als Suriname gedoemd om het juk van de onvrije handel te ondergaan? Wie waakt over onze democratie?

Jef Crab
Ethisch ecoloog / mondiaal humanist

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]