fbpx
IRIS constateert ondermijning democratische rechtstaat

De Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) wenst vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als overkoepelende religieuze organisatie met nadruk te stellen dat zij alle vertrouwen heeft in de onafhankelijke en onpartijdige rechters en dat de rechterlijke macht geëerbiedigd moet worden door iedereen.

Op dit moment bevinden wij ons als natie in een ernstige financiële en morele crisis. De laatste dagen wordt de bevoegdheid van de rechterlijke macht en haar onafhankelijkheid en onpartijdigheid ernstig in twijfel getrokken.

Hiermee worden de fundamenten van de democratische rechtstaat ondermijnd. Dit alles schept een sfeer van wantrouwen en onbehagen in de samenleving.

Ter oplossing van de financiële crisis heeft de regering enkele maatregelen getroffen zoals het aanvragen van een financiële injectie door internationale instanties waaronder het internationaal monetair fonds. De voorwaarden waaronder deze leningen worden aangegaan gaan gepaard met het afbouwen van de meeste subsidies en bezuinigingen. Het volk wordt geconfronteerd met enorme prijsstijgingen. De armoede in ons land is daardoor schrikbarend toegenomen. Voor velen is de situatie uitzichtloos en onhoudbaar geworden. Meent de IRIS.

In verband met het voorgaande doet zij een dringend beroep op de regering om de nodige transparantie te betrachten bij het uitvoeren van haar beleid. Het volk wil graag in detail weten hoe de verkregen fondsen zullen worden besteed en hoe het geleende geld zal worden terugbetaald.

IRIS: “Wij willen de regering ook vragen om duidelijk aan te geven hoe de sociaal zwakkeren in ons land zullen worden opgevangen.

Het feit dat van de bevolking wordt gevraagd dat zij de nodige soberheid aan de dag legt, wordt omgekeerd ook van regeringsfunctionarissen en andere hoogwaardigheidbekleders in het land gevraagd dat zij hun uitgavenpatroon aanpassen, voldoende de nodige matiging demonstreren in het besteden van de schaarse middelen van het land en zich helemaal niet laten lenen voor corruptieve praktijken. Er worden zware schulden gemaakt die een zware wissel zullen trekken op toekomstige generaties”.

Aan de grondslag van deze financiële crisis ligt er volgens de IRIS echter een veel diepere morele crisis die om een oplossing vraagt. Er is gebrek aan vertrouwen in de overheid en in instituten die de democratie in ons land moeten verdedigen en uitdragen. “We zien een algemeen verval van normen en waarden in onze samenleving en sociaal-maatschappelijke neergang: steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk, marginalisatie van zwakke groepen, toename van criminaliteit en huiselijk geweld, werkloosheid en uitzichtloosheid vooral onder onze jeugd”.

Ter handhaving van de democratische rechtstaat doet de IRIS een dringend beroep op de regering, het parlement, en de rechterlijke macht als belangrijke pijlers van onze democratie, alsmede de gewapende machten die een bijzondere plaats in onze samenleving innemen, om hun grondwettelijke taken naar eer en geweten uit te voeren.

“Tenslotte vragen wij aan een ieder in onze samenleving om het gezond verstand te laten prevaleren en ons strikt te houden aan nationale en internationale normen van goed fatsoen en behoorlijk bestuur. Wij spreken de hoop uit dat wij ons zullen laten leiden door de diepgewortelde religieuze tradities van ons volk en dat God ons zal zegenen met rechtvaardigheid en vrede”, aldus de Interreligieuze Raad in Suriname. (GFC)

Meer nieuws

28 nieuwe Covid-gevallen, 18 genezen

GFC NIEUWS- Donderdag op vrijdag zijn er 28 nieuwe Covid-19-gevallen genoteerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Nog geen uitkering uit Covid-19 Fonds

GFC NIEUWS- Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken laat weten dat het uitbetalen van de werkloosheidsuitkering aan werklozen die tijdens de operatie van het…

Ingezonden| Onze Staatsbedrijven

GFC NIEUWS- In de media lazen wij dat de president van Suriname onlangs een onderhoud heeft gehad met de president-commissarissen van een aantal Staatsbedrijven. Impotent…

Duurzaam sociaal vangnet in aanmaak

GFC NIEUWS- Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft een traject ingezet om te komen tot een duurzaam sociaal vangnet. Hiervoor vindt er een…

lijk 15-jarige jongen geborgen

GFC NIEUWS- Daags na het politiebericht over de vermoedelijke verdrinking van de 15-jarige Diren Surjbali is zijn ontzielde lichaam uit de Nickerierivier gehaald. Impotent of…

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…