fbpx

Inzet jeugdparlementariërs voor sociaal beschermingssysteem Stichting Wi Oso

Stichting Wi Oso is het afgelopen weekend door enkele jeugdparlementariërs, waaronder voorzitter Kelvin Koniki en andere jongeren uit de omgeving Nieuwweer, prachtig verfraaid. De stichting heeft als doel jongeren met een beperking in staat te stellen om te werken aan een menswaardige toekomst door het bieden van aangepaste behuizing, mogelijkheid tot theoretische en praktische scholing.

Het initiatief tot verfraaiing van Stg. Wi Oso is uitgegaan van Jeugdparlementariër Xavier Biegman, nadat hij in september van dit jaar een presentatie van de stichting heeft bijgewoond.

Tijdens de presentatie zijn de doelen en behoeftes van Stg. Wi Oso in kaart gebracht. “De werkzaamheden die daar verricht moeten worden kunnen zij niet zelf uitvoeren, omdat hun lichamelijke conditie dit niet toe laat”, zegt Biegman.

Dit gegeven was voor Biegman aanleiding om de daad bij het woord te voegen. De werkzaamheden die onder meer uitgevoerd worden gedurende het project zijn: plantenkasten ontdoen van mos, een dekzeil plaatsen dat moet dienen voor verkoeling van een deel van de werkruimte en rondom de woonomgeving maaien voor een mooi en beter uitzicht.

Aan dit project hebben sociaal bewogen, flexibele en gedreven jonge heren in de leeftijdscategorie van 16-24 jaar uit de omgeving Nieuw Weer meegewerkt. De jeugdparlementariër geeft verder aan dat het in de bedoeling lag om deze groep Surinamers die vaak vergeten wordt, te laten weten dat er nog steeds mensen zijn, vooral jongeren, die oog hebben voor hun belangen.

OOK INTERESSANT
Nederland doneert zeven 4-tonners aan Suriname

Verder lag het ook in de bedoeling om binnen alle groepen van de samenleving awareness te creëren en in herinnering te brengen dat mensen met een beperking ook een wezenlijk deel uitmaken van onze gemeenschap. Het bieden van sociale steun is daarom meer dan welkom.

De pupillen van “Wi oso” hebben zeer dankbaar gereageerd op de uitvoering van het project. Zij hebben hun waardering uitgesproken over het feit dat er jongeren zijn die oog, oor en hart hebben voor de totale samenstelling van de Surinaamse samenleving.

De jeugdparlementariër gaf te kennen, dat het hier een eenmalig project betrof. Na evaluatie zal duidelijk moeten worden of dit project voortgezet zal worden.

De Jeugdparlementariërs zullen zich de komende periode verder bezig houden met nijpende zaken aangaande de jeugd, sociale projecten uitvoeren en werken aan het verbeteren van het imago van het Nationaal Jeugd Instituut en het Nationaal Jeugdparlement.(GFC)