fbpx

Invoering hernieuwbare zonne-energie voor leefgemeenschappen binnenland

GFC NIEUWS-Een van de hoogste prioriteiten van deze regering is om het binnenland te voorzien van energie.

In het kader hiervan is er een delegatie onder leiding van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Sergio Akiemboto in het weekend afgereisd naar de dorpen, Pelelu Tepu en Coeroeni, het Zuid-Westen van het district Sipaliwini.

Dit bezoek is gebracht in verband met de uitvoering van het project Hernieuwbare zonne-energie’ voor de leefgemeenschappen in het Binnenland. Deze ontwikkeling brengt met zich mee dat de diverse dorpen de beschikbaarheid over 24 uur stroomvoorziening zullen hebben gedurende 7 dagen in de week.

De delegatie bestond uit: de ambassadeur van India- Singh Kanjal, de directeur van Amazone Conservation Team Suriname (ACT-S) – Minu Parahoe, de directeur Interdata NV- Ted Jantz en waarnemend directeur Dienst Elektrificatie Voorziening (DEV)- Sydney Harris.

De overige delegatieleden waren vertegenwoordigers van: het ministerie van NH, het Kabinet van de president, het commissariaat ressort Tapanahony, het Bureau Volkscontacten en United Nations Develepment programme (UNDP).

Pelelu Tepu

Daar de energievoorziening onder toezicht is van de overheid, is na een succesvolle implementatie het ‘Project Hernieuwbare zonne-energie Pelelu Tepu’, op 18 juli formeel overgedragen aan de Staat. Dit vond plaats middels de ondertekening van het Protocol van overdracht door de directeur van ACT-S en de minister van NH.

Drie jaar geleden werd op initiatief van ACT-S en door tussenkomst van de UNDP het Project Hernieuwbare zonne-ernergie’ gestart in het dorp Pelele Tepu.

Gedurende het geheel uitvoeringsproces waren het ministerie van NH met name, Dienst Elektrificatie Voorziening (DEV) en de lokale bevolking betrokken. De solarplant is gebouwd door Interdata.

Bij de invoering van het solar systeem te Pelelu Tepu heeft het ACT-S ook het Project Women Empowerment geïntroduceerd. Dat houdt in dat de vrouwen de gelegenheid geboden wordt om een structurele bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van hun leefgemeenschap.

In dit verband zijn 2 vrouwen van Pelelu Tepu afgevaardigd om een praktische training in India te volgen, op het gebied van hernieuwbare zonne-energie. De ‘solar mommy’s’ zoals zij genoemd worden hebben de opleiding met goed gevolg doorlopen.

Tijdens de cursus is de ‘solar mommy’s’ de vaardigheden bijgebracht om het systeem te helpen onderhouden en eventueel de calamiteiten op te heffen, als deze zich mogen voordoen.

Het solar comité is belast met het onderhoud van het systeem en bestaat uit de ‘solar mommy’s’ en twee medewerkers van DEV. In de andere Inheemse dorpen heeft ACT-S de mensen opgeleid.

Tijdens dit bezoek zijn ook vergaderingen (krutu’s) met de lokale bevolking belegd om over hun noden te praten en zijn er oplossingen aangedragen om hun problemen te verhelpen.

Daarnaast zijn er eveneens veldoriëntaties verricht, waarbij de bewindsman en de overige delegatieleden zich persoonlijke konden oriënteren over de actuele situatie in de twee dorpen.

In het dorp Pelelu Tepu hebben Akiemboto en team de solarplant installatie bezichtigd en een plaatselijke waarneming gedaan over het verbeterd leefmilieu met de komst van energie.

In het dorp Coeroenie werd tijdens de krutu de nadruk gelegd op de erkenning en dankbaarheid van het dorpsbestuur naar de verschillende organisaties, te weten: ACT-S, Interdata NV UNDP en het ministerie van NH, die belast zijn met de uitvoering van het solar project aldaar.

Ook maakte het dorpshoofd meteen van de gelegenheid gebruik om de Indiase ambassadeur en president Desiré Delano Bouterse te bedanken voor hun bijdrage.

Coeroenie

Doordat er sprake is van een geslaagde invoering van het Project Hernieuwbare zonne-energie’ te Pelelu Tepu, is ook besloten om hetzelfde solarsysteem in het dorp Coeroenie te implementeren. Daarom werd op 17 juli een veldbezoek gebracht aan dit dorp om het symbolische startsein voor het tweede hernieuwbare zonne-energie project te geven.

Dit geschiedde door het ceremonieel plaatsen van het laatste zonne-energie paneel op de solarplant door de NH-minister en konden de aanwezigen op dat moment ook de eerste lichtpunten aanschouwen.

Voor minister Akiemboto was het een grote eer om de kick-off te mogen doen. De bewindsman legde de gemeenschap uit dat zij na de oplevering van het hernieuwbare zonne-energie project kunnen genieten van de vele voordelen, welke 1x 24 uur ter hunner beschikking zal zijn.

Behalve dat de kinderen in de avond kunnen studeren, kunnen de mensen die in het bezit zijn van een freezer hun voeding langer opslaan.

De bewindsman is het team van ACT-S zeer erkentelijk voor hun rol in het geheel proces.

De minister maakt zich sterk om samen met zijn collega-ministers te werken aan de duurzame ontwikkeling voor de bewoners van het binnenland.

Hij benadrukte dat naast energie de andere relevante prioriteitsgebieden waarop wordt gefocust, schoon drinkwater, communicatie en transport zijn.

Overige berichten