Invoering betaald parkeren Clockhouseplein Moengo

Gratis parkeren op het Clockhouseplein te Moengo is vanaf 5 januari niet meer mogelijk. Betaald parkeren is vanaf die datum ingevoerd. Het plein is reeds voorzien van de nodige parkeervakken, hefbomen bij de in- en uitrit en een wachthuis voor de parkeerwachters. De parkeer bijdrage is SRD 5 per voertuig.

De ondernemer, Cliff Olijfveld, heeft het beheer over dit stuk terrein gehad van de districtscommissaris van Marowijne voor bepaalde tijd. Dit in het kader van de ordening en verfraaiing van het centrum van Moengo.

Volgens Olijfveld zal de plek een trekpleister moeten worden in Moengo. “Het moet toegankelijk zijn voor een ieder”, voert hij aan. Het plein zal worden ingericht met een beperkt aantal verkoopstandjes die verhuurd zullen worden. Ook crafters en kledingverkopers mogen daar hun waar aan de man brengen.

Een deel van de bijdrage die geïnd zal worden zal gestort worden in de districtskas.

De ondernemer geeft verder aan dat het geluidsoverlast, dat voornamelijk door muziek vanuit de auto’s op het plein wordt veroorzaakt, aan banden zal worden gelegd. Ook zal er worden opgetreden tegen ordeverstoorders.

De ondernemer zal drie arbeiders inzetten om de werkzaamheden op het plein uit te voeren, dat dagelijks open is van 6:00 – 14:00 uur en 18:00 – 23:00 uur.(GFC)

Overige berichten