InVitroPlants laboratorium Grassalco gaat samenwerken met Franse instituten

De Franse parlementariërs die zaterdag jongstleden samen met collega’s van De Nationale Assemblee, een bezoek hebben gebracht aan het InVitroPlants laboratorium van Grassalco in Commewijne, zijn uiterst positief over het aanstaande partnerschap dat het Staatsmijnbouwbedrijf van plan is aan te gaan met instituten en bedrijven in hun land. Volgens hen is een dergelijke samenwerking een goed voorbeeld van hoe de kennis van landbouwonderzoek en ontwikkeling uit Frankrijk in andere landen “gepromoot” kan worden.

Instituten in die landen kunnen daar hun voordeel mee doen.
“De resultaten uit een dergelijke partnerschap kunnen ook waarde toevoegen aan onderzoeksresultaten van voornoemde Franse instituten”, benadrukt het hoofd van de Franse delegatie Hubert Laferriere namens zijn drie collega’s. De Franse ambassadeur, Antoine Joly, die ook bij het bezoek aanwezig was, onderschrijft de visie van Laferriere. Beiden kijken uit naar de outcome van de komende samenwerking.

Partnerschappen

Grassalco staat op het punt een strategische, technische en commerciële partnerschap aan te gaan met het Franse Vitropic. Dit instituut geeft technische en andere ondersteuning aan diverse laboratoria in de wereld. Het is een werkarm van Cirad, het wereldbekende Landbouwonderzoekscentrum voor tropische gewassen van de Franse Overheid.

Ook een samenwerking met Solicaz, een Frans onderzoeks- en ontwikkelingscentrum is in de maak. Dit bedrijf is gespecialiseerd in grondherstel, herbegroeiing en herbebossing van uitgemijnde mijnbouwarealen.

Grassalco wil met behulp van haar plantvermeerderingslaboratorium deze kennis in eigen land inzetten ter ondersteuning van strategieën van mijnbouwbedrijven om de biodiversiteit in uitgemijnde gebieden te herstellen. Met deze maatschappijen zijn intussen gesprekken daartoe gestart.

Diversificatiestrategie

De Franse delegatie vertoefde in Suriname voor gesprekken om de relatie tussen de parlementen van hun land en dat van Suriname te verbeteren en te intensiveren. Zij bezochten samen met een aantal collega’s van De Nationale Assemblee zaterdag het InVitroPlants laboratorium. De groep werd geleid door DNA-lid Grace Watamaleo.

In zijn presentatie gaf president-directeur van Grassalco, Sergio Akiemboto, ondermeer aan, waarom zijn bedrijf in haar diversificatiestrategie gekozen heeft om ook plantvermeerdering in haar portefeuille op te nemen. Naast het belang voor de ontwikkeling van de landbouwsector in Suriname, benadrukte General-Manager van het laboratorium, Philippe Dury, in zijn inleiding het belang om in partnerschap met buitenlandse instituten en bedrijven samen te werken. Een rondleiding in het laboratorium en de Greenhouse gaf de gasten een beeld van de werkzaamheden.

Markten

InVitroPlant Grassalco is een laboratorium voor plantvermeerdering. Het opende de deuren in april dit jaar. Het schimmel-, bacterie- en virusvrije plantmateriaal dat daar in grote hoeveelheden zal worden ontwikkeld is bestemd voor zowel de binnenlandse als buitenlandse markt. Naast het rehabiliteren van oude mijnbouwgebieden zal het lab ondersteuning geven aan de agrarische sector in het land en aan de voedselschuurgedachte zoals aangegeven door de president.

Wereldwijd is er een jaarlijkse behoefte van vijf miljard planten. Elk jaar groeit deze behoefte met 3 tot 5 procent. Het laboratorium heeft een productie- en opslagcapaciteit van acht miljoen planten.(GFC)