Investsur moet investeringen helpen aantrekken

Investsur is het orgaan dat zich bezig zal houden met het faciliteren van investeringen. Dit zei minister Gillmore Hoefdraad van Financiën bij de installatie van de Raad van Toezicht, een werkarm van de overheid. De regering ziet de opzet van Investsur als zeer noodzakelijk om investeringen te helpen aantrekken.

De Raad van Toezicht die een zittingstermijn heeft van twee jaar, werd maandag door de bewindsman benoemd. Hij verwacht dat de werkarm binnenkort ook door president Desiré Bouterse zal worden ontvangen zodat hij met de deskundigen van gedachten kan wisselen.

De technische assistentie van de Inter American Development Bank (IDB) en de Wereldbank is ingeroepen om Suriname in het proces daarbij te helpen. Binnen de Islamic Development Bank (IsDB) groep zijn er nog een aantal organisaties waar Suriname nog lid van moet worden. Dit met het oog op het promoten van nog meer investeringsmogelijkheden.

Gelet op de bemensing is de bewindsman ervan overtuigd, dat de werkzaamheden van de Investsur vruchtbaar zullen zijn. De regering verwacht veel te hebben aan de inzichten en deskundigheid van deze raad. Met Investsur als de nieuwe investeringspoot voor de overheid zijn alle andere ”investment promotions” tot stilstand gebracht.

Voormalig ambassadeur van ons land te Cuba, Ike Antonius, is door de regering aangewezen Investsur als directeur te leiden. In zijn redevoering zei hij het als bijzonder te ervaren dat Investsur nu van start kan gaan. Antonius gaf aan dat succes alleen mogelijk is door samen te werken met alle relevante actoren.

Als leidraad voor Suriname dient het Ontwikkelingsplan waarbij diverse sectoren in beeld zijn gebracht, zegt Antonius. De directeur sloot zijn toespraak af door te zeggen, dat Suriname rijk is aan natuurlijk kapitaal. Dit moet omgezet worden in menselijk en productief kapitaal.

De Raad van Toezicht bestaat uit Iris Sandel (Financiën/voorzitter), Dave Abeleven (NH), Glenn Piroe (Arbeid), Wilgo Bilkerdijk (bedrijfsleven), Djajenti Hindori (bedrijfsleven), Michael Miskin (vakbeweging) en John Defares (vakbeweging).(GFC)

Naar meer berichten...

Naar meer berichten...