fbpx

Investsur informeert directie en staf LVV

De directie en staf van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zijn geïnformeerd geworden over het Instituut ter Bevordering van Investeringen in Suriname (Investsur).

Dit uitvoeringsorgaan is vanuit de overheid belast met het promoten en faciliteren van investeringen in Suriname. Directeur Ike Antonius heeft middels een presentatie de aanwezigen van de nodige informatie voorzien.

Deze sessie maakt deel uit van de uitwisseling van informatie als onderdeel van ‘Awareness Process National Stakeholders’. Op initiatief van minister Rabin Parmessar is deze informatiesessie over Investsur georganiseerd voor de directie en staf van het ministerie.

De agrarische sector is één van de sectoren die kan zorg dragen voor duurzame ontwikkeling van Suriname waar investeringen noodzakelijk zijn.

In 2001 is de Investeringswet en in 2002 de wet voor Investsur afgekondigd. Investsur heeft als belangrijke taak de versterking te garanderen van: de ontwikkelingscapaciteit, economische groei en diversificatie, sociale vooruitgang, alsook benutting en bescherming van het milieu.

BEKIJK OOK
14-jarig meisje niet ontvoerd, scene in elkaar gezet

Dit orgaan is mede belast met het aantrekken en begeleiden van investeerders over de hele wereld en wel volgens de geldende standaarden. Er zal een toetsing plaatsen vinden van het investeringsvoorstel met behulp van een certificeringssysteem die tot uitdrukking wordt gebracht in een scorekaart.

De beoordeling zal gecomplementeerd worden met de effecten op de te realiseren nationale ontwikkelingsdoelen. Het wordt in een rapport vervat en vervolgens aan de regering voorgelegd.

Antonius die het belang van het ministerie van LVV in de investeringscyclus onderstreepte, vroeg om samen na te gaan hoe deze doelen kunnen worden gerealiseerd. Het ministerie is ook belast met het aanwijzen c.q. adviseren van onder andere landbouwgronden en andere natuurlijke hulpbronnen welke onder haar resulteren.

Het ministerie LVV is ook vertegenwoordigd in de 9 man tellende Raad van Toezicht bij Investsur.