Investeringsprojecten OWT&C in volle gang

Het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie(OWT&C) heeft drie categorieën projecten waar zij aan werkt, te weten: wegenbouw, oeververdediging (dijken) en rioleringsprojecten. Zij heeft investeringsprojecten lopen vanaf 2008.

In het Dalian 3 project zijn diverse hoofdontsluitingsroutes geasfalteerd. Santosh Soman, directeur Civieltechnische werken bij het OWT&C legt uit dat bij de uitvoering van dit project de Afobakkaweg, de weg naar Atjoni, Zanderij en Krakka en de weg naar Carolinabrug zijn aangepakt.

Daarnaast zijn straten in verschillende woonwijken geasfalteerd. Ook lokale aannemers hebben asfalteringsprojecten uitgevoerd. In het landelijk asfalteringsprogramma 3 en 4 hebben onder andere Baitali, Tjongalanga, Kuldipsingh Infra wegen geasfalteerd.

Investeringsprojecten met onder andere de Europese Unie en de French Development Agency hebben ook bijgedragen aan de rehabilitatie van kunstwerken en bruggen. Voorbeelden daarvan zijn Meerzorg en Albina, de Stolkertsijver brug en de verzakking bij de Cotticabrug.

In september 2017 is het Dalian 4 project van start gegaan. Dit houdt in een complete rehabilitatie van de Martin Luther King Highway. Er zal gewerkt worden van Latour tot Paranam en van Afobakka tot Zanderij.

In de pijplijn zitten ook de asfaltering van de Monkshoop, de Henry Fernandesweg, de Nieuw Weergevondenweg en de Commissaris Weythingweg tussen de Leysweg en de rotonde.

Wat betreft de categorie riolering zal het bedrijf NUB te Ondrobon werkzaamheden uitvoeren. Ter verdediging van de oever is er bij de markt te Domburg beschoeiing aangelegd. Het ministerie propageert investeringen in de infrastructuur en binnenkort zal er op de wegen geen aslast boven de 12 ton worden toegestaan.(GFC)

Overige berichten