Investeringen in onderwijs voor verbeteren kwaliteit

Verouderde boeken, lesmateriaal en leermethodes, beleidsmakers zijn zich ervan bewust dat het onderwijs aangepakt moet worden. Natasha Bennanon, directeur van het ministerie Onderwijs, geeft aan dat er samen met de Inter American Development Bank (IADB) vier mega projecten worden uitgevoerd. Het basisonderwijs moet opnieuw ontwikkeld worden, dat wil zeggen dat het verouderd curriculum herschreven moet worden.

De eerste fase van het Basis Education Improvement Programme (BEIP) is reeds afgerond, daarbij is gewerkt aan de ontwikkeling van leerjaar 1 t/m 8, in de tweede fase van BEIP zullen de leerjaren 7 en 8 worden ontwikkeld.

De mega investering in het onderwijs houdt niet alleen in dat het curriculum wordt ontwikkeld. Ook schoolleiders en leerkrachten zullen worden getraind. Bovendien zal er geïnvesteerd worden in kapitaal versterking, equipement, en het schrijven van handleidingen. Daarnaast moet bepaald worden wie dat moet uitvoeren en hoe het nieuw curriculum geïmplementeerd zal worden.

Ook het beroepsonderwijs zal met investering van de Islamic Development bank (IsDB) en de Caribean Development Bank worden aangepakt. Het ligt in de bedoeling te starten met de opzet van praktijkhallen in alle districten. De directeur legt uit dat de veranderingen die deze investeringen met zich zullen meebrengen niet meteen merkbaar zullen zijn omdat dit een heel proces is.(GFC)

Overige berichten