fbpx

Inventarisatie data en normen van waterkwaliteit

Cedric Nelom, waarnemend algemeen directeur van het NIMOS de nieuwste editie van het boek ‘Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2017), overhandigd aan het vertegenwoordigers van het Bureau voor Openbare Gezondheidzorg (BOG). Het NIMOS is voor het onderzoek ‘Inventarisatie van data en normen betreffende waterkwaliteit’ een samenwerking aangegaan met het Centraal Laboratorium van het BOG.

Voor dit onderzoek is het namelijk noodzakelijk om fysische en chemische analyses te doen van watermonsters. Behalve de analyses, zal het Centraal Laboratorium m.n. de afdeling Chemie het NIMOS vrijblijvend begeleiden en adviseren bij het ontwikkelen van relevante standaardprotocollen en de kwaliteitscontrole die daarbij is vereist.

BEKIJK OOK  Suriname zal vaker onder water staan, in plaats van bruggen bouwen ontwatering verbeteren

Het Centraal Laboratorium maakt gebruik van de ‘Standard Methods for Examination of Water and Wastewater’ voor waterkwaliteitsanalyses. Echter beschikten zij slechts over de oude editie (19e editie van 1995) van dit boek.

Gelet op de voorgenomen samenwerking met het Centraal Laboratorium is het boek aangeschaft als waardering voor haar ondersteuning aan het NIMOS.

Het boek zal worden ingezet voor het vaststellen van standaard protocollen voor de waterkwaliteitsanalyses die het Centraal Laboratorium met regelmaat uitvoert.