Introductiebijeenkomst BiZa met politieke partijen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) draagt er zorg voor dat er tijdens de pre-electorale- en de electorale fase een effectieve communicatiestructuur wordt opgezet, waarbinnen ook de politieke partijen van alle nodige informatie zullen worden voorzien.

Een open communicatie is van fundamenteel belang binnen onze democratie. Woorden van minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken tijdens zijn openingstoespraak bij de introductiebijeenkomst van Biza met politieke partijen woensdag in het Marriot Hotel.

De bewindsman gaf aan dat volgens de gemaakte planning Biza in de tweede helft van 2019 zou starten met bijeenkomsten met de politieke organisaties.

“Deze introductiebijeenkomst heeft een algemeen karakter en wij zullen u informeren wat er tot nu toe is gedaan door Biza op het gebied van de verkiezingsvoorbereidingen.

Het thema van deze meeting staat in het licht van voornamelijk burgereducatie, aangezien wij aan de vooravond staan van de voorlopige ter inzage legging die in de maand augustus 2019 officieel van start gaat”. Als “soft” kick-off van de voorlopige ter inzage legging heeft de minister de nieuwe CBB-website gelaunched.

Op deze website kan niet alleen informatie over de reguliere diensten van het CBB worden ingewonnen, maar is ook de voorlopige kiezerslijst toegankelijk gemaakt voor de kiesgerechtigden.

Bij de organisatie van de verkiezingen dient er rekening te worden gehouden met een aantal entiteiten, waaronder de kiezer die op de dag der stemming een DNA-lid kiest en leden van de Ressortraad, maar ook de politieke organisaties die de kandidaten hebben voorgedragen ter verkiezing.

“In de voorbereidingsfase worden de politieke organisaties nauw betrokken. Immers, de informatie van de kandidaten moet beschikbaar zijn om op de stembiljetten te worden gedrukt”, aldus minister Noersalim.

Naar meer berichten...

Naar meer berichten...