Introductie “Moni Karta” een succes

Het hoofd van de uitbetaling sociale voorziening, Monche Atompai, geeft met een tevreden gevoel aan dat het doel van de “Moni Karta”, om mensen te helpen en tegemoet te komen, geslaagd is. De gedachtegang van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Sozavo) en haar directieteam om de “Moni Karta” te introduceren is goed van pas gekomen en heeft aan de verwachtingen voldaan.

De cliënten hoeven niet meer in lange rijen te staan, niemand meer te machtigen en kunnen nu vrijwel bij alle ATM’s geld opnemen. De Moni Karta is bestemd voor mensen met een beperking en mensen die de algemene kinderbijslag krijgen. “In de toekomst zal het ook gebruikt worden voor andere doelgroepen”, geeft het diensthoofd aan.

Op 21 januari 2018 zullen bewoners van Boven Suriname de nodige informatie krijgen over de kaart. Aan de plaatselijke bevolking zal uitleg gegeven worden over wat het project precies inhoudt en hoe zij met de pinpas moeten omgaan wanneer zij uiteindelijk erover zullen beschikken.

De bewoners van het Boven Suriname gebied worden nog steeds een keer per jaar uitbetaald, en dat is volgens de minister van Sozavo, Cristien Polak niet evenredig met de bewoners van de stad.

Momenteel wordt er gewerkt aan de “Moni Karta” voor zij die in aanmerking komen voor de Algemene Ouderdagvoorziening (AOV) en de Algemene Kinderbijslag (AKB), welke in 2018 in werking zal moeten treden. De streefdatum voor de eerste groep is in juni 2018.

Atompai benadrukt dat er geen tegenslagen of problemen ondervonden zijn tijdens het traject, omdat het team een goede voorbereiding had en alle adequate punten meegenomen had. Indien een cliënt zijn of haar kaart verlegt of deze stuk gaat, dienen zij het aan te geven met overleg van hun Identiteitskaart. Dit wordt dan doorgegeven aan de leiding van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) die ermee belast is.

Er wordt er dan voor gezorgd dat de cliënt van een nieuwe kaart wordt voorzien. Dit project is volgens Atompai een groot succes te noemen, als men terugblikt naar de reacties van de cliënten.(GFC)

Overige berichten