fbpx

Introductie Central Credit Bureau Suriname

GFC NIEUWS- Het Central Credit Bureau Suriname (CCBS), onderdeel van BNETS, werd op 19 juni geïntroduceerd.
De eerder geplande live datum is vanwege de Covid-19-situatie en de lockdown uitgesteld. In de afgelopen weken is er verder getest met de aangesloten banken. Tijdens deze testfase werden zowel door de betrokken ICT-medewerkers van de banken alsook de eindgebruikers de functionaliteiten van het systeem getest.
Het CCBS is een kredietregistratiebureau dat kredietinformatie van consumenten verzamelt en vastlegt in een beveiligd kredietregistratiesysteem.
In beginsel zijn de volgende banken bij het CCBS aangesloten: Finabank, Hakrinbank en de Surinaamse Postspaarbank. De Surinaamsche Bank zal zich spoedig aansluiten bij het CCBS. De overige banken zullen in de loop van het jaar aangesloten worden.
De belangrijkste informatie op een rij
Met de samenwerking vanaf 19 juni wordt iedere lening die een consument sluit bij de Finabank, de Hakrinbank en de Surinaamse Postspaarbank aangemeld bij het CCBS.
Voorbeelden van deze lopende leningen zijn:
• Persoonlijke leningen
• Auto-/voertuigfinanciering
• Consumentenlening
• Huurkoopfinanciering
• Creditcards
• Debetstand/rood stand
• Hypotheken
• Rekening courant krediet
• Leningen aan eenmanszaken
De volgende gegevens worden onder andere van de klant in het kredietregistratiesysteem vastgelegd:
• Naam, adres, geboortedatum en ID-nummer
• Type lening, status van de lening, origineel bedrag en uitstaand bedrag, rekeningnummer
• Goed betalingsgedrag
• Veiligheid van de gegevens van de klant
Positieve registratie van info
Als een kredietnemer geen betalingsachterstanden heeft, dan ziet de bank als kredietverstrekker in het systeem dat het betalingsgedrag in orde is. Deze positieve registratie in het systeem kan in het voordeel werken bij een kredietaanvraag.
Negatieve registratie van info
Indien een klant een betalingsachterstand heeft, wordt de klant door de bank hieraan herinnerd. De kredietnemer kan zijn of haar betalingsachterstand van het lopend krediet tot 31 december 2020 bij de bank voldoen.
Indien de bank per 1 januari 2021 een betalingsachterstand heeft van 60 dagen dan zal de kredietnemer een negatieve registratie in het kredietregistratiesysteem hebben. Deze negatieve registratie blijft 3 jaar nadat de betalingsachterstand is voldaan zichtbaar in het CCBS-systeem, dus ook voor de banken. Belangrijk is dat de klant zijn of haar aflossingen op tijd betaalt.
De klant vraagt om een kredietoverzicht
Om een kopie te krijgen van een persoonlijk kredietoverzicht kan de klant een aanvraagformulier downloaden op de website van het CCBS of bij de bank. Daarnaast is een kopie van het identiteitsbewijs nodig.
Om de privacy te garanderen, heeft het de voorkeur dat de klant via e-mail een kredietoverzicht ontvangt of dat hij/zij persoonlijk bij het CCBS een kredietoverzicht afhaalt. De klant kan dus niemand machtigen om zijn of haar kredietoverzicht af te halen.
De eerstvolgende werkdag ontvangt de klant een kredietoverzicht per e-mail of kan hij/zij het overzicht bij het CCBS persoonlijk afhalen. Eenmaal per jaar kan de klant een kredietoverzicht gratis aanvragen.
De bank vraagt een kredietoverzicht aan
Een kredietoverzicht dat door de bank wordt aangevraagd, wordt een member report genoemd. Dit overzicht wordt door de bank opgevraagd en door de bank gebruikt. De bank gebruikt dit overzicht om kredietrisico’s te beperken of om goed betalingsgedrag van de consument te weergeven.
Toegang tot data in het kredietregistratiesysteem
De kredietgerelateerde informatie kan alleen worden ingezien door het CCBS en de aangesloten banken. Het CCBS en de banken kunnen de informatie alleen inzien nadat de klant een kredietaanvraag heeft ingediend en toestemming heeft gegeven voor de aanvraag van een kredietoverzicht. De informatie is beschermd en veilig opgeslagen.
Gebruik van de gegevens van de klant
Het CCBS geeft geen advies over het geven van een lening en oordeelt nooit. Zij biedt alleen kredietoverzichten aan met feitelijke informatie. De beslissing om een kredietaanvraag goed te keuren of af te wijzen, wordt genomen door de bank waar de consument de kredietaanvraag heeft ingediend.

BEKIJK OOK
Naam Surinaams parlement veranderen in 'Het Nationaal Volkstoneel'