fbpx

Introductie BARI Ambassadeursprogramma

In 2017 startte S!UMA ( Sranan!UMA) het BARI(Be Aware off Rape & Incest) programma. Reden voor het uitvoeren van dit project zijn de vele meldingen in de media van seksuele agressie op jonge kinderen, en voornamelijk meisjes en vrouwen, in onze samenleving.

Onze buurt kent bewoners van vele verschillende achtergronden die veelal langs elkaar heen leven uit onverschilligheid, wantrouwen of vanwege een te druk leven. De betrokkenheid is gering, de sociale cohesie laag en eigenlijk kunnen we nauwelijks of helemaal niet meer praten over sociale controle.

Vanuit de samenleving moeten er veel meer preventieve acties worden ondernomen, gericht op de bewustwording van meisjes en vrouwen met het uiteindelijk doel een bijdrage leveren in het proces om seksueel – en huiselijk geweld terug te dringen.
In dit kader zal het BARI Ambassadeursprogramma worden uitgevoerd.

Elk district zal een aantal ambassadeurs hebben. De bedoeling is dat deze vrouwen frequent bijeenkomen en oplossingsmodellen bespreken voor vraagstukken betrekking hebbend op seksueel misbruik en huiselijk geweld binnen hun eigen gemeenschap.
De ambassadeurs organiseren ook bewustwordingsactiviteiten voor de doelgroep in hun werkgebied.

BEKIJK OOK  Wildplasser aangevallen door twee rovers

Op zaterdag 24 november organiseert S!UMA speciaal voor deze ambassadeurs een Weerbaarheidstraining. Deze 1-daagse training is bedoeld om de ambassadeurs zelf weerbaar te maken op alle vlaktes: mentaal, emotioneel en uiteraard fysiek.

De volgende onderwerpen en onderdelen komen o.a. aan bod:

• omgaan met de impact van de angstdynamiek
• hoe geef je je grenzen aan (non verbaal, verbaal en fysiek)
• modus operandi & de mentaliteit van de agressor
• ontwikkelen van alertheid en bewustzijn (street safe mentaliteit)
• omgaan met de verbale agressie en met de fysieke agressie (aanleren van de meest realistische & effectieve zelfverdediging technieken & strategieën voor een vrouw)

Geïnteresseerde vrouwen vanaf 18 jaar kunnen voor deelname aan dit ambassadeursprogramma contact opnemen met de organisatie.

De training van deze ambassadeurs vindt op zaterdag 24 november plaats bij het Blindencentrum tussen 11.30- 13.30 uur aan de Dr. Sophie Redmondstraat 167. Deelnamekosten bedragen slechts SRD 25 p/p. Registratie voor deelname: 7212101.(GFC)