fbpx

Interpellatievoorstel over agrarische sector

Oppositieleden hebben vandaag een interpellatievoorstel ingediend over de agrarische sector voor openbare behandeling in het parlement. De oppositie mist een strategische visie vanuit de regering om de sector te ontwikkelen. De sector krijgt een stiefmoederlijke behandeling, terwijl de regering in haar ontwikkelingsplan zelf onderkent dat de inkomsten vanuit de agrarische sector bijdraagt aan de BBP en zorgt voor deviezenopbrengst, werkgelegenheid, inkomstenspreiding en armoedebestrijding.

In het interpellatievoorstel wijst de oppositie erop dat de agrarische gemeenschap als producent van agrarische producten geconfronteerd wordt met sterk fluctuerende prijzen van inputmiddelen, enorme hoge brandstofprijzen en hoge bankrentes waarbij het elk seizoen steeds moeilijker wordt om te produceren. Het gevoerde beleid door verschillende ministeries heeft niet gezorgd voor voldoende regulier onderhoud van de nodige natte en droge productie-infrastructuur. Dit heeft geresulteerd in extra hoge kosten voor de productie van onder andere padie waardoor de boeren grote verliezen lijden en in grote financiële problemen terecht zijn komen.

Zij haalt verder aan dat het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij equipement had aangeschaft voor onderhoud van de productie-infrastructuur, echter worden deze machines voor privédoeleinden ingezet in plaats van voor de sector.

BEKIJK OOK
Man met ruim 6.5 kg cocaïne in reiskoffer betrapt op luchthaven

De oppositie verwijt de regering dat de huidige zware verliezen van investeringen in de rijstbouw in het Wageningen- gebied (rechteroever) te wijten is aan gevoerd beleid dat zich kenmerkt door met mismanagement, onkunde en vriendjespolitiek.

De reguliere afzetmarkten en nieuwe potentiële afzetmarkten voor rijst en rijstproducten worden gefrustreerd door het ontbreken van gericht beleid bij de Petrocaribe deal. De primaire producenten hebben hier geen baat bij.

Tenslotte wijst zij erop dat de producenten genoodzaakt worden in Guyana ontwikkelde variëteit te gebruiken waarvoor een lagere prijs wordt aangeboden.

Aan DNA-voorzitter wordt gevraagd om de regering uit te nodigen om DNA te informeren over de door haar voorgestane korte – en midden langetermijnaanpak van de geschetste vraagstukken voor het ondersteunen van de rijstsector. Verder moet worden aangegeven op welke wijze de regering de zware verliezen van de agrariërs als gevolg van het gevoerde beleid zal compenseren en aan te geven welke mogelijkheden aangeboden zullen worden om de productie en productiviteit te behouden en verder te versterken.(GFC)