Interne Commissie Bloedtransfusie ’s Lands Hospitaal geïnstalleerd

‘s Lands Hospitaal heeft sinds maandag 1 april een Commissie Bloedtransfusie.

Medisch directeur Soenita Nannan Panday-Gopisingh verrichtte in de hoedanigheid van waarnemend algemeen directeur de handeling. Elk ziekenhuis behoort een ziekenhuis bloedtransfusie commissie (ZBTC) te hebben.

De BTC houdt toezicht op het efficiënt en veilig gebruik van bloed-en bloedproducten en rapporteert rechtstreeks aan de medisch directeur van de eigen instelling.

Elke ziekenhuis bloedtransfusie commissie heeft als taak om intern in het ziekenhuis de aanvragen van bloedproducten te helpen organiseren en af te spreken om transfusierichtlijnen te implementeren, controle hierop uit te oefenen en om de richtlijnen voor de hemovigilantie te implementeren. Hierdoor wordt het mogelijk om statistieken van het gebruik van bloedproducten via deze commissies te verzamelen en zo het gebruik van bloedproducten en eventuele problemen en complicaties beter in kaart te brengen.

De commissie wordt voorgezeten door Preveen Banwarie.