fbpx

Internationaal congres over Corporate Governance

Het succes van een organisatie hangt af van de mate waarin het in staat is mee te bewegen en te adapteren.

Voor duurzame ontwikkeling van een onderneming is anno 2019 een gedegen Corporate Governance dan ook onontbeerlijk.

De wereld om ons heen verandert snel vandaag de dag. In onze samenleving verschuiven de accenten in de heersende dominante moraal en opvattingen, en worden bedrijven geconfronteerd met een economie die voortdurend transformeert door technologische ontwikkelingen. Achterblijven is geen optie, anders worden ondernemingen ingehaald door concurrenten.

Daarom organiseert LiNKCaribbean een tweedaags congres op 28 en 30 maart bij Hotel Torarica dat geheel in het teken staat van goed bestuur en toezicht in deze tijden van transitie en de veranderende economie.

BEKIJK OOK
Wapens, drugs en geld in beslag genomen bij politie-inval

Beoogd doel is om bestuurders, directieleden, hoger management, commissarissen, leden raad van toezicht en andere sleutelfunctionarissen van instellingen en bedrijven in Suriname nieuwe inzichten en bruikbare handvatten te geven om de governance binnen hun organisatie verder vorm te
geven.

Ter voorbereiding op het congres heeft een steekproef plaatsgevonden om het programma goed op de behoefte van de doelgroep af te stemmen.