fbpx

Interdepartementale Commissie Nationale Basiszorg Verzekering geïnstalleerd

De minister van Binnenlandse Zaken, Mike M. F. Noersalim, heeft de “Gemengde Interdepartementale Adviescommissie vaststelling criteria ingevolge artikel 7, leden 3 en 10 van de Wet Nationale Basiszorgverzekering” ingesteld. Dit gebeurde op dinsdag 24 oktober 2017.

De commissie heeft als opdracht gekregen voorstellen te doen over de groepen of categorieën van personen die in aanmerking kunnen komen voor gehele of gedeeltelijke premiebetaling door de staat, zoals bedoeld in artikel 7 lid 3 van de Wet Nationale Basiszorgverzekering (WNB).

Daarnaast zal de commissie de criteria en de procedures moeten formuleren voor diegenen die in aanmerking kunnen komen voor premiesubsidie. Een andere belangrijke taak is het formuleren van de toetsingscriteria en de controle op de naleving van deze toetsingscriteria in verband met de vermogenstoets zoals genoemd in artikel 7 lid 10 van de WNB.

De commissie zal ook voorstellen moeten doen voor een administratieve organisatie die belast zal zijn met het uitvoeren van de vermogenstoets bij personen die zich aanmelden voor ondersteuning, en wel voor betaling van de premie van de medische verzekering. Het voorbereiden van het staatsbesluit waarin de uitvoering van artikel 7, leden 3 en 10 van de Wet Nationale Basiszorgverzekering nader is geregeld behoord ook tot de taken van deze commissie.

OOK INTERESSANT
Sukkelende Maatschappelijke dienst Sozavo versterkt met voertuigen

De commissie wordt voorgezeten door drs. Marlon Powel MPA namens het ministerie van Binnenlandse Zaken. De overige leden zijn mr. Judith Karijodrono MPA, secretaris (BiZa), Imran Taus Msc. (SoZaVo), Rowan Noredjo LLB. (Arbeid), Kavita Goercharn – Sital LLB. (Volksgezondheid), mr. Jolanda M.N. Pronk (SZF) en drs. Rachel Perri (Uitvoeringsorgaan Basiszorgverzekering).

De commissie heeft vier maanden de tijd om haar werkzaamheden uit te voeren en een rapport/advies uit te brengen.(GFC)