fbpx
Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten veroordeelt Suriname tot erkenning grondenrechten

Het Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten heeft de Staat Suriname verantwoordelijk bevonden voor het schenden van de rechten van de Kali’na (Caraiben) en Lokono (Arowakken) inheemse volken, en de Staat veroordeeld tot, onder andere, de wettelijke erkenning van hun collectieve rechten op hun traditioneel grondgebied (“grondenrechten”).

De rechtszaak werd in 2007 aanhangig gemaakt door de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) en haar regionale werkarm voor Marowijne, KLIM (Kali’na en Lokono in Marowijne), met juridische ondersteuning vanuit de organisatie Forest Peoples Programme (FPP) uit Engeland. De Staat heeft twee jaar de tijd om de collectieve rechtspersoonlijkheid van inheemse en tribale volken bij wet te regelen, en drie jaar om collectieve grondtitels uit te geven voor de traditionele grondgebieden.

Vonnis

Naast de wettelijke erkenning van de collectieve rechtspersoonlijkheid en van de collectieve eigendomsrechten op hun traditionele grondgebieden van de Kali’na en Lokono, heeft de rechtbank ook gevonnist dat deze inheemse volken recht hebben op teruggave van hun gronden die in de loop der jaren aan derden zijn uitgegeven.  Ook mogen er geen nieuwe grondtitels of grondhuur in het inheems gebied worden verstrekt.

Binnen drie jaar moet het inheems gebied in kaart zijn gebracht en afgebakend, collectieve grondtitels zijn verstrekt aan de twee inheemse volken, en grond die in handen is van derden aan hen zijn teruggegeven. Hoewel de uitspraak gericht is op genoegdoening voor de Kali’na en Lokono van het beneden-Marowijnegebied, vond het Hof het noodzakelijk om de Staat te veroordelen tot het wettelijk regelen van de grondenrechten en rechtspersoonlijkheid van alle inheemse en tribale volken in Suriname, om zodoende herhaling te voorkomen en hen meer rechtszekerheid te verschaffen.

Deze verplichting voor de Staat is bedoeld om een “structureel defect” in de Surinaamse wetgeving en praktijk te verhelpen, die van negatieve invloed is op alle inheemse en tribale volken. Met betrekking tot de Wanekreek – en Galibi natuurreservaten die zonder toestemming van de Kali’na en Lokono in hun gebied werden ingesteld, heeft het Hof verordend dat de Staat moet beoordelen of grond daarbinnen teruggegeven moet worden aan de Kali’na en Lokono, en vonniste dat de Staat maatregelen treft zodat hun toegang, gebruik en participatie in deze natuurreservaten gegarandeerd worden.

Ook moeten ze delen in de voordelen die voortkomen uit het beheer en gebruik van de natuurreservaten. De Staat moet verder ook zorgdragen voor effectieve rehabilitatie, binnen drie jaar, van uitgemijnde gebieden in het Wanekreek Natuurreservaat. De Staat moet binnen drie jaar een gemeenschapsontwikkelingsfonds ter waarde van USD 1.000.000 (1 miljoen US dollars) instellen, voor projecten in de gebieden die de Kali’na en Lokono nodig vinden voor hun ontwikkeling, onder andere gezondheid, onderwijs, voedselzekerheid en beheer van hun hulpbronnen.

Dit fonds komt bovenop de normale overheidsverplichtingen voor ontwikkeling.  De Kali’na en Lokono moeten een vertegenwoordiger aanwijzen zodat het fonds in overeenstemming met hun wil wordt gebruikt. De Staat moet jaarlijks aan het Hof rapporteren over de uitvoer van het vonnis.  Het Hof zal van haar zijde ook de uitvoering van het vonnis blijven monitoren totdat alle besluiten volledig zijn uitgevoerd.

Grote overwinning voor de gehele natie

Het vonnis betekent een enorme overwinning voor alle inheemse en tribale volken van Suriname.  Hun rechten zijn nu onomstotelijk vastgelegd door het regionaal gerechtshof, en de Staat Suriname kan hier niet langer omheen.  Aangezien Suriname de jurisdictie van het Hof heeft geaccepteerd, is de uitvoering van vonnissen van het Hof een nationale juridische verplichting, bovenop de internationale verplichtingen van Suriname voor het respecteren van mensenrechten.

Het vonnis biedt ook bescherming aan de inheemse en tribale volken tegen projecten van multinationals en andere internationale organisaties die zich tot nu konden verschuilen achter het gebrek aan nationale wetgeving wat betreft grondenrechten, recht op het geven van toestemming, voorafgaande sociale– en milieueffectenstudies, en participatie in besluitvorming door inheemse en tribale volken.

Het vonnis brengt absolute duidelijkheid in de rechtspositie van inheemse en tribale volken en biedt rechtszekerheid en –bescherming.  Dit is niet alleen van belang voor de inheemse en tribale volken maar voor de totale natie.  Het opheffen van discriminatie en rechtsonzekerheid van grote delen van de bevolking, respect voor de collectieve cultuur en levenswijze en het rechtzetten van eeuwenlang onrechtvaardigheid, zullen een geweldige katalysator zijn voor de ontwikkeling van geheel Suriname.  VIDS feliciteert daarom de totale bevolking met deze overwinning en bevestiging van rechtvaardigheid voor ons allen.

Rechtszaak sinds 2007

VIDS en KLIM hebben de rechtszaak aangespannen in 2007, te beginnen met een klacht bij deInter-Amerikaanse Mensenrechtencommissie (IACHR) van de OAS.  Deze heeft de ingediende klacht onderzocht en gegrond bevonden.  Ondanks aanmaningen en aanbevelingen van de Commissie, werden er zijdens de Staat geen concrete acties ondernomen.  In 2014 zag de Commissie zich daarom genoodzaakt om de zaak door te sturen naar het Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten.

De zaak werd daar in behandeling genomen in februari 2014, en een uitspraak gedaan in november 2015.  Het vonnis werd pas afgelopen week gepubliceerd omdat het eerst van het Spaans naar het Engels vertaald moest worden. Het Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten bestaat uit zeven gerenommeerde rechters uit verschillende OAS lidlanden en is gevestigd te San Jose, Costa Rica.

 

Meer nieuws

Sanatan Dharmscholen blikken tevreden terug

GFC NIEUWS- De Sanatan Dharmscholen hebben voor het schooljaar 2019/2020 een goed slagingspercentage gerealiseerd. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Wesley Rozenhout nieuwe directeur Grassalco

GFC NIEUWS- Directeur Linus Diko van Grassalco heeft dinsdag overgedragen aan Wesley Rozenhout. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

Hatramij schenkt waarschuwingsborden aan OW

GFC NIEUWS- Hatramij Suriname heeft waarschuwingsborden geschonken aan het ministerie van Openbare Werken (OW). Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Verbouwing en ontwikkeling Essed Stadion

GFC NIEUWS- In Suriname op een kwaliteitsvolle manier kunnen voetballen door te zorgen voor hoogstaande sportinfrastructuur, Dat is het doel van Surinaamse Voetbalbond (SVB). Dikke…

7 nieuwe Covid-gevallen en 1 dode

GFC NIEUWS- Het voorbije etmaal zijn 11 personen positief getest op Covid-19. Helaas viel er nog een Covid-dode en staat het aantal doden nu op…

Toename aantal coronadoden in Nederland

GFC NIEUWS- Het aantal geregistreerde coronadoden en besmettingen met het virus in Nederland blijft stijgen. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…

Ingezonden| Registratie van landsdienaren

GFC NIEUWS- In de media lazen wij dat de minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, het project “Registratie van Landsdienaren” heeft geïnitieerd op zijn ministerie….

Man kapt zus na ruzie

GFC NIEUWS- De 55-jarige Jozef C. is op 14 oktober ingesloten voor mishandeling en vernieling. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…