Intensivering voorlichting voor bescherming jaguar

Conservation International Suriname (CIS) en samenwerkende organisaties intensiveren hun voorlichting voor behoud en bescherming van de jaguar.

CIS en haar partners sloten onlangs een declaratie met o.a. de religieuze leiders van de tribale volkeren in het binnenland van Suriname om ook daar de ondersteuning te verzekeren.

In deze campagne is het heel sterk dat de ondersteuning van de Chinese samenleving in Suriname gegarandeerd is. Daarom is er nu een bewustwordingscampagne gestart dat benadrukt dat de jaguar een beschermd diersoort is en dat het doden of verkopen van dit dier of delen ervan illegaal is.

In Zuid-Amerika gaat de populatie van jaguars alarmerend snel omlaag. De jaguar wordt in grote getallen slachtoffer van sloperij en illegale verkoop. En dat is niet alleen de schuld van de Chinezen.

Bij de verkoop zijn niet alleen haar, huid en tanden populair maar ook het karkas wordt verwerkt tot een soort ‘tijgerpasta’ (die in bagage op vluchten naar China wordt gesmokkeld) en zou moeten helpen tegen chronische gewrichtspijn, alsook seksuele prestaties verbeteren en gezondheid en welzijn bevorderen.

Suriname heeft de op twee na hoogste populatiedichtheid van jaguars in Zuid-Amerika. De jaguar staat helemaal aan de top van de voedselketen en wordt in Suriname daarom ook wel ‘de koning van het Surinaamse bos genoemd. Echter wordt dit dier bedreigd door de toenemende vraag en de verkoop ervan, die vele duizenden dollars opbrengt.

Op diverse media zijn de verschrikkelijke taferelen van gedode jaguars te zien die als trofeeën worden tentoongesteld.

Om de handel aan banden te leggen moeten we tegelijkertijd ook de vraag reduceren. Met bewustwordingscampagnes in Suriname én China, die dreigen met harde consequenties, zoals deportatie en hoge boetes’, kunnen we het schrikeffect, maar ook de gezamenlijke verantwoordelijk die wij allen hebben, benadrukken.

Om het doden en de illegale handel in jaguars aan banden te leggen, moeten we tegelijkertijd de vraag reduceren. Met bewustwordingscampagnes in Suriname én China, die oproepen tot bescherming maar ook dreigen met harde consequenties bij overtreding, kunnen we de gezamenlijke verantwoordelijkheid die wij allen hebben, benadrukken.

De wet zal daarbij door de instanties gehandhaafd moeten worden, volgens art 2 en 3 van de Jachtwet met daarin onder andere genoemd: gevangenisstraf, boetes en deportatie.

Per ingang van 6 maart zijn er op diverse locaties billboards geplaatst en er zullen ook posters en banners op verschillende plaatsen te zien zijn.
De organisaties vragen de ondersteuning van de gehele gemeenschap om deze campagne succesvol te laten zijn door de jaguar te helpen beschermen en onregelmatigheden te melden bij Natuurbeheer of bij de politie.

Conservation International Suriname (CIS) en de Chinese verenigingen SCUA en OCSC zijn de initiatiefnemers van de campagne.

WWF, ACT en het ministerie van ROGB zijn als ondersteuners/partners hierin met financiele steun van Global Wildlife Conservation en WWF Guianas.

Overige berichten