Intensiveren samenwerking Suriname- Guyana centraal bij aanbieden geloofsbrieven ambassadeur Jones

Ambassadeur Ebu Jones benadrukte deze week bij de aanbieding van zijn geloofsbrieven de intensieve relatie tussen de twee buurlanden en dat er samengewerkt moet worden aan duurzame ontwikkeling ten bate van beide landen.

Strategisch, moet de nadruk worden gelegd op wat beide landen bindt in plaats van wat ons scheidt. Dit moet de drijvende kracht zijn om de relatie verder te intensiveren op basis van wederzijds respect, begrip, samenwerking, goed nabuurschap en wederzijds voordeel.

De grenskwestie kan gezien worden als één van de belangrijkste uitdagingen. Suriname en Guyana moeten als soevereine landen een duurzame oplossing hiervoor vinden. De ambassadeur verzekerde dat de Surinaamse regering de voorwaarden van vrede en vriendschap voorop stelt in dit process en zal blijven handhaven.

De mogelijkheden voor samenwerking moeten ten volle benut worden. Hierbij wordt gedacht aan het duurzaam gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen, evenals het verkennen van de mogelijkheden op milieu-, toerisme- en landbouwgebied die beide landen te bieden hebben. Daarnaast kijkt Suriname ook uit naar verdieping van de culturele relatie en intensivering van economische handelsactiviteiten.

Als twee kleine ontwikkelingslanden hebben onze landen geen andere keuze hebben dan samen te werken om grensoverschrijdende misdaad en verschillende internationale en regionale problemen zoals het klimaat en niet-overdraagbare ziekten aan te pakken.

President Granger heeft in zijn toespraak ondermeer benadrukt dat Guyana uitkijkt naar de intensivering van de samenwerking met Suriname – in het kader van de Caraïbische Gemeenschap en de Samenwerkingsraad Suriname – Guyana om de handel te blijven verbeteren, culturele, economische, ecologische en sociale samenwerking te intensiveren en transnationale dreigingen te bestrijden. De benoeming van Jones is daarbij een belangrijke stap tot het consolideren van de nabuurschapsbetrekkingen.

Guyana en Suriname, samen groter dan Duitsland, maken deel uit van het Guyana-schild – een van’s werelds grootste blokken tropisch regenwoud en de meeste biologisch rijke en gevarieerde zones. Milieusamenwerking tussen Guyana en Suriname zouden een model kunnen worden voor de bescherming en het duurzame beheer van onze bossen en hun biodiversiteit.

Overige berichten