Integrale Veiligheid is te belangrijk om niet te professionaliseren

GFC NIEUWSREDACTIE- Veiligheid is niet altijd direct zichtbaar, maar daarom vaak juist van groot belang. En dan wel veiligheid op diverse gebieden, dus overal waar veiligheid van grote waarde is voor de natuur, mensen, dieren en gebouwen.

Dat is waar het PTC, University of Applied Sciences, zich ook op gaat richten met de opleiding voor veiligheid waar onder meer verkeer, milieu, nationale bescherming, persoonlijke beveiliging, cybercrime, voedsel en arbeidsomstandigheden aan de orde zullen komen.

‘Het vergroten van kennis, deskundigheid en vaardigheden en ook het kunnen geven van relevante adviezen in een samenleving als die van ons, is onmisbaar’.

Er wordt hard gewerkt aan een pakket opleidingen bij het instituut om bij te dragen aan de verbetering van de reeds bestaande knowhow en in te kunnen spelen op vraagstukken die actueel zijn.

De overkoepelende titel van dit alles is ‘Integrale Veiligheid’. Naar de visie van het instituut, is het van groot belang dat er goed gekwalificeerde mensen worden opgeleid in en voor Suriname.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: 25- jarige vrouw die bevallen is van negenling maakt het goed

Vanzelfsprekend gaat ook onderzoek een essentiële rol gaan vervullen om vooraf, tijdens en na gebeurtenissen de juiste analyses en het aangeven van de mogelijkheden voor regelgeving (ook bij wet), bescherming en het aangegeven moeten worden.

De recent afgesloten meerjarige samenwerkingsovereenkomst met Saxion University of Applied Sciences in Nederland (onder meer nauw verbonden met de Technisch Universiteit Twente) geven een extra impuls aan deze ambities.

Ook op het gebied van beveiliging en veiligheid zal er geïnvesteerd worden in opleidingen en trainingen.

Het gaat dan om het opleiden van particuliere beveiligers, die kunnen worden ingezet voor het beveiligen van kwetsbare objecten, en in de toeristensector, in de havens, winkelcentra of in de persoonsbeveiliging.

Veiligheid kan daardoor verder professionaliseren en bijdragen aan het vermijden of verminderen van schade in welk opzicht dan ook!

Het is dan ook geen verrassing dat het PTC met deze ambities meer en gericht kijkt naar de ‘state of art’ van veiligheid op grond van daadwerkelijke gebeurtenissen in Suriname en andere delen van de wereld, met de juiste docenten en op terreinen die relevant en toepasbaar zijn in en voor Suriname.

Later dit jaar zal het instituut met verdere informatie komen.

Overige berichten