fbpx

Integrale aanpak van herkansers voor IMEAO in de planning

De stage van het tweede leerjaar Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (IMEAO) blijven behouden. In een akkoord bereikt met IMEAO- directeuren is overeengekomen dat er per school een docent volledig belast zal zijn met de coördinatie van de stage.

Het bedrijfsleven had moeite met het accommoderen van tweedejaars studenten. Die hebben volgens hen nog te weinig kennis en vaardigheden opgedaan om effectief te worden ingezet.

Minister Peneux is zich ervan bewust dat er midden in het schooljaar geen veranderingen kunnen worden doorgevoerd. Daarom blijft de stage van het tweede leerjaar, mits er andere inzichten zijn, behouden.

Het Hoofd Bureau Voortgezet Onderwijs Senioren heeft er werk van gemaakt om op alle scholen een stagecoördinator te plaatsen. Het is belangrijk dat studenten worden geplaatst op een plek die past bij hun gekozen studierichting. Helaas is dit niet altijd mogelijk. De leerdoelen die voor de stage gelden moeten wel passen bij de werkplek.

Ook het vraagstuk van de herkansers baart zorgen. De bewindsman beseft dat er op het IMEAO nog heel wat moet worden gedaan om kwaliteit te handhaven. Voor het begeleiden van herkansers vragen docenten echter meer geld. De groep herkansers is nu zo groot dat er met een integrale aanpak getracht zal worden een oplossing te brengen voor dit probleem. Er zal een analyse worden gemaakt van het aantal herkansers. En met dit overzicht zal er een oplossingsmodel in elkaar worden gezet. Van de acht IMEAO scholen hebben twee reeds een overzicht ingediend.

OOK INTERESSANT
Alakondre Puwema Neti voor uitbanning rassendiscriminatie

Voor de minister en ook voor de student is een vlotte doorstroom nodig. Er moet een einde komen aan het gegeven dat grote groepen studenten een vak vier tot vijf keer toe over moeten doen. Als de docent op een richtige wijze heeft kunnen doceren dan moet een student binnen minimaal twee keer het vak hebben gehaald. Niet alleen de student maar ook de docent moet reflecteren. Met het overzicht van probleemvakken komt er een integrale aanpak van de herkansers.(GFC)