Institute of Education for Development gestart met Masters degree ICT for Innovation in Education

GFC NIEUWSREDACTIE- The International Institute of Education for Development heeft op 8 november de openingsdag gehad met de studenten van de Bacheloropleiding ICT in Education en de Masters degree ICT for Innovation in Education.

Deze opleidingen worden verzorgd door The International Institute for Education and Development (The Institute).

In 2014 is het instituut begonnen met de Bacheloropleiding ICT in Education, in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en het Instituut voor de opleiding van Leraren.

Intussen zijn er al meer dan 150 afgestudeerden van de opleiding. Dit jaar zal ook het Mastertraject hiervan worden aangeboden. De opleiding is volledig in het Engels.

De Bacheloropleiding ICT in Education, is echt bedoeld als leraren opleiding voor mensen die meestal al docent zijn of dat graag willen worden of die dat in hun vak kunnen gebruiken.

In de studie is ook opgenomen het Skills Building program. Daarin word ingegaan op het aanleren van andersoortige manieren van les geven, deels gericht op afstandsonderwijs alsook op een meer actievere manier van lesgeven.

“Lesgeven met direct meetbare effecten. Zodat, datgene wat is aangeleerd direct toegepast kan worden in de praktijk”, licht Judith de Graaff, directeur van The Institute toe.

Zij is zeer verheugd dat de nieuwe aanwas van studenten op beide opleidingen elkaar weer eens een beetje kunnen zien. Dit was vanwege de Covid-uitbraak een hele tijd niet mogelijk.

Het instituut is een internationale organisatie die werkt met professoren uit het buitenland en lokale mensen. “We zijn namelijk geen voorstander van volledig online lessen verzorgen. Afstandsonderwijs is niet hetzelfde als
onlineonderwijs.”

Anders kunnen bepaalde programmaonderdelen zoals het Skills learning traject niet plaatsvinden. “Dan gaat het echt om het aanleren van samenwerkingsmethoden, debatten voeren, dialogen aangaan, elkaar aanvoelen en de groepsdynamiek die zie je niet online”.

Voor de Masters hebben 35 man zich ingeschreven. Evenveel man zit op de Bachelors opleiding.

De opleiding zal Surinamers de mogelijkheid bieden om op internationaal niveau vaardigheden aan te leren in een relatief nieuw werkveld.

De Mastersopleiding die gaat een stap verder. Zij kunnen zo te werk bij het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur (MinOWC) of andere educatieve instellingen die een grote behoefte hebben aan vernieuwing.

De bacheloropleiding loopt al acht jaar en de bedoeling is om meer digitaal onderwijs te geven aan studenten. Volgens de Graaff, gaat de digitalisering in het onderwijs maar zeker ook in het professionele bedrijfsleven zeer snel.

De digitalisering creëert een enorme disruptie op de arbeidsmarkt. We kunnen onze kinderen niet meer simpelweg opleiden voor de banen van de toekomst. Zij zullen hun eigen baan moeten creëren en om dat te kunnen is een skills building program naast de inhoud een absolute must.

Van de Mastersopleiding leveren Educatie specialisten af die gaan helpen de opleidingen te vernieuwen, te digitaliseren, maar ook hier de andere manier van lesgeven te onderwijzen.