fbpx

Installatie Trade Facilitation Committee

Op maandag 27 juni 2016 zal op het ministerie van Handel en Industrie de interdepartementale Nationale Trade Facilitation Committee (NTFC) door Minister Sieglien Burleson worden geïnstalleerd.

Deze commissie zal erop moeten toezien dat de WTO Trade Facilitation Overeenkomst wordt uitgevoerd. In 2013 werd in Bali, Indonesië tijdens de 9de ministeriële meeting van de World Trade Organisation (WTO) de WTO Trade Facilitation Overeenkomst aangenomen.

Het ministerie van Handel en Industrie(HI) als Focal Point voor Trade Facilitation in Suriname is belast met de coördinatie en implementatie van betreffende overeenkomst.

Trade Facilitation(TF) is het vergemakkelijken van internationale handelsprocedures. De gedachte die hieraan ten grondslag ligt, is dat alle activiteiten, praktijken en formaliteiten die betrekking hebben op het collecteren, presenteren, communiceren en verwerken van data, welke nodig zijn voor de stroom van goederen in de internationale handel, snel en efficiënt moet verlopen.

Indien TF effectief en efficiënt wordt geïmplementeerd zal dat met name voor Suriname leiden tot:

1) een snellere afhandeling van goederen in het internationaal verkeer met eventuele verhoging van de overheidsontvangsten;
2) verbetering van de economie;
3) verbetering van het imago van doing business;
4) kostenbesparing en tijdwinning: de handelaren raken niet onnodig in de kosten omdat de inklaring, uitvoer en doorvoer van goederen sneller zal geschieden etc.

Deze Interdepartementale Commissie inzake “Nationale Trade Facilitation” heeft o.a. als taakstelling:
• Adviseren terzake internationale notificaties van trade facilitation maatregelen.
• Adviseren van de minister van Handel en Industrie inzake handelsgrelateerde activiteiten;
• Het voorbereiden van concept wetswijzigingen of nieuwe wetsontwerpen rekening houdende met de hedendaagse ontwikkelingen binnen de regionale en multilaterale handel; en
• Bevorderen van de onderlinge communicatie tussen de stakeholders. In dit kader zullen er bewustwording programma’s zoals presentaties, workshops, seminars en programma’s voor de media, worden ontwikkeld;

Yvette Rokadji, waarnemend onderdirecteur Handel van het ministerie, zal fungeren als voorzitter van deze Commissie. De andere leden zijn vertegenwoordigers van de inklaardersvereniging, ministerie van Financiën, ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij, ministerie van Volksgezondheid en de private sector.

Deze overeenkomst treedt inwerking wanneer 2/3 deel van de WTO – lidlanden deze overeenkomst hebben geratificeerd, zegt de afdeling Voorlichting van HI.(GFC)