fbpx

Installatie Raad van Commissarissen CLAD

Minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, heeft vanwege de controlefunctie van het ministerie binnen de overheid een Raad van Commissarissen benoemd bij de Centrale Lands Accountantsdienst (CLAD).

De CLAD is een belangrijk onderdeel van de controlefunctie van het ministerie. Conform de Landsbedrijvenverordening van 01 december 1971 en het Landsbesluit van 28 december 1972 (Besluit Landsbedrijf Centrale Landsaccountantsdienst) heeft het ministerie van Financiën gevolg gegeven aan de Governance structuren van de CLAD.

Het besluit stamt uit 1972 en sindsdien is geen verdere concrete invulling aan de taken gegeven. In de loop der tijd, vanaf het aannemen van dit besluit, zijn praktische invullingen gegeven door de CLAD aan taken die niet concreet zijn gedefinieerd of niet verder zijn uitgewerkt, zoals controle, deugdelijkheid en doelmatigheid.

BEKIJK OOK  Politie: samenleving moet geen onderdak geven aan verdachten op Most Wanted List

De Raad van Commissarissen, bestaande uit Randis Koster EMFC RC (President-Commissaris), Faranaaz Hausil, Ivanda Cummingsborg, Raoul Amirkhan en Stanley Brunings, zal zich richten op de verbetering en transformatie van de interne controlefunctie van de CLAD bij de uitvoering van zijn taken. Hierbij staan centraal de werkzaamheden en taken zoals in het landsbesluit zijn opgenomen, waaronder onderzoeken naar de deugdelijkheid van de financiële verantwoordingen respectievelijk van de jaarrekening en de beoordeling van de doelmatigheid van het gevoerde beheer.

Tenslotte wil het ministerie van Financiën aangeven dat met deze invulling van de Governance structuren de regering wederom een belangrijke stap heeft gezet bij het voldoen aan wet- en regelgeving en het nader reguleren van de interne controlefunctie.(GFC)