fbpx

Installatie Overlegplatform voor dorpen Diitabiki

De Medische Zending (MZ) Primary Health Care Suriname heeft in aanwezigheid van de MZ directeur Edward van Eer, regiocoördinator Thompson Danso en het traditioneel gezag, fagelopen vrijdag 14 bewoners van het ressort Diitabiki geïnstalleerd tot het Overlegplatform (OP): ‘Meke moiti fu tang gusontu’. De leden zijn voorgedragen door het traditioneel gezag.

Met deze installatie is er een grote stap gezet in de richting van gemeenschapsparticipatie binnen de dorpen Diitabiki en omgeving, bij de aanpak van gezondheidsproblemen.

Het overlegplatform is een gezondheids-comité, waarbij er sprake is van een gelijkwaardige samenwerking van de gemeenschap met gezondheidswerkers voor wat betreft de planning, ontwikkeling en uitvoering van activiteiten ter verbetering van de gezondheid. Besluiten worden gezamenlijk genomen en er wordt kennis en informatie uitgewisseld naar elkaar toe, zodat een ieder daarvan kan leren. Met het oog op preventieve gezondheidszorg, wil MZPHCS de bewoners leren om planmatig en zelfstandig te werken aan de gezondheidsproblemen van het gebied.

Edward van Eer, algemeen directeur MZPHCS, zegt dat het doel van dit platform is om de kans op ziekten te voorkomen, met de nadruk op chronische ziekte. “MZ krijgt geen subsidie voor preventie en daarom leren de OP-leden zelf plannen te schrijven. De financiering van projecten wordt vergemakkelijkt, omdat de donoren zullen zien dat de gemeenschap zelf verandering wil brengen in de gezondheidsproblemen”.

BEKIJK OOK
Drie inbraakverdachten aangehouden door RBTM

Hij wenst de leden veel kracht en doorzettingsvermogen toe. Bij voorgaande besprekingen is naar voren gekomen dat er enkele urgente gezondheidsproblemen zijn, die de OP-leden spoedig willen oplossen. Deze problemen zijn hypertensie, sanitaire voorziening, vuilstortplaatsen en schoon drinkwater.

Janice Robinson, coördinator van de afdeling Gezondheidsbevordering bij MZ, verwacht verantwoordelijkheid en een goed voorbeeld van de OPleden.

Baja Gazon, hoofdkapitein in het gebied, is blij en trots op de leden die onder begeleiding van MZ besloten hebben om het OP te vormen en mogen zeker de ondersteuning van het traditioneel gezag verwachten.

Na de installatie mocht het publiek genieten van een opvoering van de OP-leden, met het accent op chronische ziekten en een gezonde leefstijl.