fbpx

Installatie ECD-coördinatieteam binnen Volksgezondheid

Early Childhood Development (ECD) houdt in een brede, integrale benadering van de ontwikkeling van alle kinderen tussen 0-9 jaar op lichamelijk, verstandelijk, sociaal, emotioneel, cultureel en spiritueel gebied met een samenhangend pakket aan zorg- en dienstverlening. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de ontwikkeling van het kind bij de conceptie begint. Dus de meest vitale periode om de hersenontwikkeling van het kind te beïnvloeden en om de leervaardigheden te stimuleren is de eerste duizend dagen van zo een kind. Daarom is ECD onmisbaar in een samenleving.

Om het opstarten van een nationale ECD-programma te ondersteunen, heeft het Bureau van de first lady in samenwerking met het bureau van Lilian Ferrier, Foundation for Human Development, met succes een pilotproject gedraaid in het ressort Koewarasan. Na afloop van het project is de coördinatie van ECD overgedragen aan het ministerie van Volksgezondheid op woensdag 14 december 2016.

BEKIJK OOK
Fols roept leerkrachten op om woensdag massaal thuis te blijven vanwege op hol geslagen wisselkoersen

Om deze taak naar behoren uit te voeren heeft directeur Maureen Wijngaarde – van Dijk gemeend een coördinatieteam in het leven te roepen om de trekkersrol te vervullen binnen het ECD-gebeuren. De bedoeling is om een coördinerende rol te vervullen binnen het ECD technisch netwerk, dat bestaat uit vertegenwoordigers van alle ministeries, instanties en dienstverleners die met het jonge kind te maken krijgen.