fbpx

Installatie dorpscommissie en eerstesteenlegging recreatiezaal Nieuw Ganze

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en wel het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro Surinamers Binnenland heeft de zoveelste dorpscommissies voor gemeenschapsbossen geïnstalleerd. Op woensdag 23 en donderdag 24 meizijn er in de dorpen Nieuw Ganze ressort Brownsberg, district Brokopondo en Nieuw Jacobkondre in het bestuur ressort Boven-Saramacca, district Sipaliwini twee dorpscommissies geïnstalleerd. De commissies zullen controlewerkzaamheden uitvoeren.

Een gemeenschapsbos word in het belang van de ontwikkeling van het binnenland aangewezen ten behoeve van de dorpsgemeenschap van een betreffend dorp (art 41 lid 2 van de Wet Bosbeheer (S.B. 1992 no. 80).

Het beheer over het terrein wordt gevoerd door het Traditioneel Gezag (TG) c.q. de kapitein van het dorp in overleg met de in stam verband levende en wonende bewoners van betreffend dorp. Door het TG moet één van de dignitarissen aangewezen worden als vertegenwoordiger van het gezag die tekeningsbevoegdheid heeft.

Deze commissie wordt geïnstalleerd door het TG, dus door een kapitein of een basja van desbetreffend dorp, in het bijzijn van vertegenwoordigers van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling in deze het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenlands en vertegenwoordiger van het districtscommissariaat.

Tijdens de installatie van deze commissie was het TG evenals dorpelingen en ondernemers aanwezig. Het voornaamste doel van deze dorpscommissie is om controlewerkzaamheden voor het dorp uit te voeren in het gemeenschapsbos.

Andere taken en bevoegdheden van deze dorpscommissie zijn: het opstellen van een plan voor duurzaam beheer gemeenschapsbos, bijhouden van de financiële administratie, houden van een bosinventaris, opmaken van projectvoorstellen en regelmatige rapportage aan het TG en de gemeenschap over activiteiten binnen het gemeenschapsbos.

BEKIJK OOK
Bijkans 130 personen gedecoreerd aan vooravond Srefidensi

Leden van het TG mogen geen zitting hebben in de commissie. Verder mogen Traditionele Gezagdragers en commissieleden niet werken in het gemeenschapsbos, omdat dit een conflict of interest vormt. Na de installatie van zo een commissie gaat het dorp over tot het maken van een overeenkomst met derden (ondernemers). Voordat deze overeenkomst getekend wordt moet de ondernemer een bijdrage leveren aan het dorp.

Verder moet de ondernemer minimaal 10 USS betalen per m3 hout aan het dorp. Dit bedrag moet gestort worden in het districtsfonds van het district waar het dorp ligt. Er is ook een verdeelsleutel welke gehanteerd moet worden: 15% gaat naar het TG, 10% naar de commissie, 5% naar het district en 70% is voor het dorpsgemeenschap om duurzame projecten uit te voeren in het dorp. Het dorp en de ondernemer dienen zich te houden aan de technische voorschriften van de stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) voor het winnen van hout

Als hoogtepunt kan aangehaald worden dat te Nieuw Ganze de eerstesteenlegging heeft plaatsgevonden voor de bouw van een recreatiezaal. Vermeldenswaard is dat de middelen voor de bouw verkregen zullen worden uit de opbrengsten van de commerciële exploratie van het gemeenschapsbos.(GFC)