fbpx

Inspectie vaar -en vistuigen voor Surinaamse kust gestart

GFC NIEUWS- Het onderdirectoraat Visserij van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is gestart met de inspectie van de eerste groep van de Surinaamse kustvaartuigen (SK) voor de verlenging van de vergunning voor het jaar 2020.

De inspectie voor deze groep van vaar- en vistuigen is op 1 november gestart te aanmeersteiger Nene aan de Anton Dragtenweg.

Er wordt onder andere geïnspecteerd op de lengte van de boot, de maaswijdte van de visnetten en als de naam en het registratienummer van de vaartuigen op de juiste wijze zijn aangebracht aan het vaartuig.

Voor de SK-vergunninghouders geldt dat de maximale lengte van de boot 28 meter en het maximum toegestane motorvermogen is 500 PK mag zijn. Het is verboden zonder toestemming van het onder directoraat Visserij een opgegeven en geregistreerd vaartuig te vervangen.

Van tijdelijk niet operationeel zijnde vissersboten voorzien van een vergunning, moet het onderdirectoraat Visserij veertien dagen vanaf laatste aankomst, schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Het vaartuig moet binnen het vergunningsjaar wederom operationeel zijn.

BEKIJK OOK
Samenleving moet alert blijven en zich niet laten misleiden door Organic

Parveen Amritpersad, hoofd van de afdeling Monitoring & Inspectie, geeft aan dat er dagelijks volgens een vastgesteld schema wordt gewerkt en dat tot en met 22 november inspecties werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in de districten Paramaribo, Wanica, Commewijne, Saramacca en Nickerie. De geldigheidsduur van een vergunning is voor een jaar en loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

De inspectie werkschema is gedeeld met de leden aangesloten bij de verschillende organisaties en er is een beroep gedaan op hen om hieraan gevolg te geven. Dezelfde werkwijze is ook al gehanteerd geworden bij de inspectie van de overige visserijcategorieën