Inspecteur Naarden benadrukt: “Blijf thuis als u niets op straat te zoeken heeft”

GFC NIEUWS- De politie zal hard optreden tegen overtreders van de partiële lockdown.
Zo waarschuwt hoofdinspecteur Humphrey Naarden tijdens de reguliere persconferentie van het Nationaal COVID-19 Managementteam.
De politiefunctionaris bevestigde in de Congreshal dat er afgelopen zondagnacht – de partiële lockdown ging om 20:00 uur in – incidenten zijn geweest, waarbij burgers die zich zonder noodzaak op of langs de openbare wegen bevonden, geweigerd de bevelen van de politie, om huiswaarts te keren, op te volgen.
“Blijf u thuis als u niets op straat te zoeken heeft,” waarschuwt hoofdinspecteur Naarden. Namens het Korps Politie Suriname (KPS) roept hij de burgerij op om deze vorm van wangedrag achterwege te laten.
“De politie zal er niet voor schromen om binnen die wettelijke bevoegdheden die zij heeft, hard op te treden tegen deze burgers die de openbare orde, de veiligheid en de gezondheid van zichzelf en anderen in gevaar brengen,” aldus de politiefunctionaris.
Men moet volgens hem er ook rekening mee houden dat de overheid maatregelen kan verscherpen als dat noodzakelijk moet zijn.
De politie vraagt ten overvloede dat een ieder zich houdt aan de partiële lockdown die momenteel en gedurende twee weken van 20.00 uur tot en met 06.00 uur in geheel Suriname van kracht is.

Overige berichten