Inrichting oeververbinding Marowijnerivier fase 2 kan starten

Op donderdag 21 februari heeft de ondertekening plaatsgevonden van de samenwerkingsovereenkomst van het project ”Werkzaamheden inrichting oeververbinding van de Marowijnerivier, fase 2”.

De ondertekening van de overeenkomst vloeit voort uit het samenwerkingsprogramma INTERREG Amazonia 2014-2020.

De overeenkomst is getekend te St. Laurent door de algemeen-directeur van Havenbeheer Suriname, Andreas Talea en de ondervoorzitter van de Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais (CCOG), Jean Paul Fereira.

Het project wordt uitgevoerd om de verwachtte internationale stroom van passagiers en goederen vanuit St. Laurent du Maroni naar Albina v.v, te kunnen accommoderen met het oog op de ruimere capaciteit van de toekomstige veerboot.

Met dit project zal gewerkt worden aan het verbeteren en moderniseren van de havenuitrusting aan zowel de Surinaamse als de Franse zijde.

Beide partners zijn nu druk doende de laatste hand te leggen aan het administratief traject waarna de voorbereidingswerkzaamheden zullen aanvangen.

Overige berichten