Innovatief project voor export biomassa

In Phedra in het district Brokopondo is momenteel een experimenteel project gaande voor de teelt van 5.000 hectare gras dat is bestemd voor de productie van biomassa energie.

Midden oktober zal aanvang worden gemaakt met een pilot-project waarbij 5 ha van de varianten ‘’Elephant Grass en Energy Cane’’ zullen worden beplant welke zullen worden vergeleken met een Barbadiaanse variant.

Xavier Richards van het Frans-Guyanees bedrijf PFX ENERGY N.V. geeft aan dat indien succesvol dit experiment, welke een joint-venture betreft met Energreen Company en het Frans-Guyanees instituut Solicaz, voor Suriname een opbrengst van 100 ton per hectare kan betekenen.

Richards geeft aan zeer optimistisch te zijn en binnen een tot twee jaar tot de export over te kunnen gaan naar Frans-Guyana en overige EU landen. Dit kan voor Suriname $60,- per ton opbrengen.

Minister Soeresh Algoe van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) bracht een oriëntatiebezoek en sprak zich zeer positief uit over dit innovatief project. De mogelijkheid bestaat om, naast het creëren van lokale werkgelegenheid in Suriname, ons land op de wereldkaart wordt geplaatst als biomassa-exporterend land.

Vermeldenswaard is dat momenteel een onderzoeksteam van Solicaz te Phedra tevens bezig is met het verrichten van bodemonderzoekingen, waarbij proeven worden ondernomen om te komen tot bio-bemesting.

Het team heeft 5.000 stekken van een stikstof houdende boom geïnoculeerd. De wortels van deze snel groeiende bomen hebben het vermogen om stikstof van de atmosfeer vast te houden dat in de wortels met behulp van een bepaalde bacterie wordt omgezet in biomest.

Dit maakt de bodem vruchtbaar waardoor geen stikstof bemesting meer hoeft te worden toegepast. Deze bio-bemesting is goedkoper en brengt een hogere productie met zich mee.

Minister Algoe zei het team alle ondersteuning te geven en gaf aan dat studenten van de Anton de Kom Universiteit Suriname van de Agrarische richting te zullen mobiliseren mee te lopen met dit project.(GFC)

Bekijk ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> Afslanksysteem Constantin werkt het beste volgens Amerikaans wetenschappelijk onderzoek

Meer nieuws