fbpx

Inkomen Centrale Markt toegenomen door ordening

Het inkomen van de Centrale Markt is in bijkans acht maanden met SRD 1.1 miljoen vergroot. Deze mijlpaal is volgens marktmeester John Lecton behaald door hard werken.

Samen met zijn goed gemotiveerd team, ondersteuning van districtscommissaris Mike Nerkust en verschillende actoren en de inzet van de gedetineerden, is het gelukt dit geweldig resultaat neer te zetten.

De ordening is niet van een leien dakje gegaan. Er is volgens Lecton door de jaren heen veel gedoogd. Het ordenen was dus een grote uitdaging die gepaard is gegaan met dag en nacht werken, onbegrip, tegenslagen, verdraagzaamheid en doorzettingsvermogen.

“Door transparant te werk te gaan, alle actoren te betrekken en eenieder gemotiveerd te houden, is het gelukt enkele doelen te bereiken. We zijn er nog niet. De markt is instaat zichzelf te bedruipen en dit resultaat sterkt ons om door te gaan,” aldus Lecton.(GFC)