Inhoudelijk DNA-debat over gezondheidssector blijft uit

De oppositie roept het parlement op om een spoedig mogelijk een inhoudelijk debat te voeren over de situatie binnen de gezondheidszorg. Op kort termijn zullen er structurele en integrale maatregelen getroffen moeten worden om de toegang en kwaliteit van de gezondheidszorg te garanderen, zodat niet meer mensen levens verloren gaan, halen oppositionele partijen aan.

“De toegang tot goede gezondheidszorg is ernstig achteruit gegaan voor brede lagen in de samenleving door regelmatige acties, het niet voorradig zijn van medicamenten en andere hulpmiddelen”, voert de oppositie aan.

Ziekenhuizen zijn niet in staat zijn door de huidige ligdagtarieven en gestegen kosten door de koersstijging de dienstverlening naar de patiënt te garanderen, tenzij extra middelen beschikbaar worden gesteld.

Bij de herziene nota van wijziging is dit bedrag verhoogd van SRD 5 miljoen naar SRD 305 miljoen. Het is echter nog niet duidelijk of dit bedrag toereikend is om kwalitatieve gezondheidszorg structureel te garanderen, waardoor voorkomen wordt dat ernstige calamiteiten zich voordoen waarbij mensen levens te betreuren zullen zijn.(GFC)

Overige berichten