fbpx

“Inheemsen moeten elkaar beschermen”

GFC NIEUWSREDACTIE- “We zijn Inheemsen, wij moeten elkaar ondersteunen in de uitdagingen die op ons afkomen”.

Dat zei granman Jimmy Toeroemang van de Tareno (Trio) aan het bestuur van de Organisatie van Samenwerkende Inheemse Dorpen in Para, Wanica en Commewijne (OSIP) in Suriname in aanwezigheid van VIDS-voorzitter Muriël Fernandes.

Het bestuur van de OSIP onder leiding van dorpshoofd Sergio Jubithana van Hollandse Kamp, was ingegaan op een uitnodiging voor een ontmoeting met de granman uit Kwamalasamutu, die momenteel in Paramaribo vertoeft.

Toeroemang had het nieuws gezien over de protestactie van de dorpsgemeenschap van Hollandse Kamp tegen gronduitgifte en ontbossing in hun leefgebied achter Zanderij. Het grootopperhoofd wilde zich omstandig laten informeren. De meeting is dinsdag gehouden bij Bureau VIDS.

“Er is een nieuwe generatie van Inheemsen, die beter geïnformeerd is en assertiever dan voorheen,” zei kapitein Sergio Jubithana, voorzitter van de OSIP. “Sinds wij kinderen waren, hoorden wij van de roep om erkenning van onze rechten en bescherming van onze woon- en leefgebieden.”

Het dorpshoofd gaf aan dat de strijd onverminderd voortgaat, maar nu in een andere versnelling. “Drie keren al is de (Surinaamse) overheid internationaal gevonnist om het uitblijven van die erkenning en nog is de overheid niet voortvarend genoeg om onze bijzondere status bij wet vast te leggen”, aldus een nuchter maar gepassioneerd sprekend dorpshoofd.

OOK INTERESSANT
Aangetroffen stoffelijke resten waarschijnlijk van 27-jarige vermiste man

Muriël Fernandes, voorzitter van VIDS, benadrukte hetgeen de voorzitter van OSIP had aangegeven en gaf een overzicht van de strijd die door VIDS tot nu toe geleverd is voor erkenning van de rechten van Inheemse Volken en in het bijzonder grondenrechten.

Zij riep iedereen op om alert te zijn net als Hollandse Kamp en grond- of concessie uitgifte in Inheemse leefgebieden aan de kaak te stellen.

De overheid zou op zijn minst met de Inheemsen (via VIDS) kunnen overleggen voordat er overgegaan wordt tot uitgifte. “Wij Inheemsen kennen onze leef- en woongebieden.”

Granman Jimmy Toeroemang, was zichtbaar tevreden met de informatie van de jonge Inheemse leiders aan de tafel. Bij zijn beëdiging had granman Jimmy aangegeven zich sterk te maken voor de grondenrechtenkwestie.

Het grootopperhoofd dat binnenkort teruggaat naar zijn residentie in Kwamalasamutu, was vergezeld van districtscommissaris Merilu Sapa van Coeroeni, een districtssecretaris, een DR- en een RR-lid uit dat gebied.

Voor OSIP waren aanwezig, naast het dorpshoofd Sergio Jubithana van Hollandse Kamp, ook dorpshoofd Sergio Sabajo van Powakka, dorpshoofd Marchano Stuger van Redi Doti, hoofdbasja Michael Swedo van Witsanti en twee adviseurs van de OSIP.