Inheemse uit Suriname geselecteerd voor stage bij VN-Mensenrechtenafdeling

Jupta Itoewaki, een Wayana Inheemse jongedame uit Kawemhaken, is op voordracht van Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) geselecteerd voor een stageperiode bij het kantoor van de Hoge Commissaris voor Mensenrechten (OHCHR) van de Verenigde Naties (VN). Dit kantoor stelt jaarlijks stageplekken beschikbaar aan Inheemsen die zich inzetten voor de rechten en belangen van Inheemse volken.

De stage die later deze maand begint duurt maximaal 5 weken en valt samen met de jaarlijkse vergadering van de VN-Expertgroep inzake de Rechten van Inheemse Volken (Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples, EMRIP).

De stagiaires, ongeveer 10 personen uit alle werelddelen, krijgen intensieve trainingen in diverse aspecten van mensenrechten en inheemse rechten, onder andere de rechten op zelfbeschikking, grondenrechten, free, prior and informed consent (FPIC) en traditionele kennis, alsook de mechanismen voor rechtsbescherming die er regionaal en internationaal bestaan. Op deze manier helpt de VN Mensenrechtenafdeling aan capaciteitsversterking van Inheemse volken, gelet op de bestaande mensenrechtenschendingen, discriminatie en achterstelling van inheemse volken overal ter wereld.

Het OHCHR-kantoor in Genève, Zwitserland waar de stage wordt doorlopen, bekostigt de kosten van de stage.

Jupta is heel actief in milieu– en ontwikkelingswerk en doet ook vertaalwerk in het Wayana, Nederlands en Engels. Deze stage zal haar inzicht geven in mensenrechten, voornamelijk Inheemse rechten.(GFC)