"Inheemse rechten worden ernstig geschonden"

GFC NIEUWS- De Amazone Partij Suriname (APS) is gechoqueerd door de manier waarop de overheid met het dorpsgezag in het Inheemse dorp Pikin Poika omgaat.
Op dit moment wordt er een weg open gestoten zonder toestemming van het traditioneel gezag. Traditioneel belangrijke plekken in dorp Pikin Poika dreigen voorgoed te worden vernield.
Het dorpsbestuur wordt totaal niet betrokken bij besluitvorming over hun grondgebied. In plaats daarvan werkt de minister met partijloyalisten van de NDP woonachtig in het dorp.
“Hoe wordt er zo omgesprongen met het traditioneel gezag? Wie is verantwoordelijk hiervoor?”
Dorpshoofd Margriet Van der Bosch van Pikin Poika is niet te spreken over deze actie. Het traditioneel gezag is volledig ondermijnd. Haar instructies om de werkzaamheden te stoppen worden totaal in de wind geslagen. De vernietiging gaat gewoon verder.
Zelf de politie was niet bereid haar te assisteren in deze. Ze doet een dringend oproep aan alle Inheemsen om haar wel te ondersteunen.

Overige berichten