Inheemse dorpen Wayambo willen renovatie waterinstallaties, schoon drinkwater nog steeds een probleem

GFC NIEUWSREDACTIE- Hoewel het beschikken over schoon drinkwater een recht is en één van de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDGs) waar Suriname zich aan heeft gecommitteerd, ervaren bepaalde Inheemse dorpen dat niet.

Zo functioneert de waterinstallatie in Corneliskondre sinds halverwege 2021 niet meer en eveneens in Konomerume (Donderkamp) komt er geen water uit de kraan.

Beide dorpen in het Wayambo gebied zijn relatief niet ver van elkaar gelegen. Vooral tijdens de droge seizoenen zoals de kleine droge tijd die nadert, zijn deze gemeenschappen sterk afhankelijk van de drinkwatersystemen. Niet een ieder, en vooral de ouderen, kunnen naar de rivier vanwege de verre afstand.

De watertoren van Corneliskondre raakte beschadigd als gevolg van een sibibusi. Dorpshoofd Jules April van Corneliskondre is erg ontevreden over de lakse houding van de overheid. Ondanks hij het probleem heeft aangekaart bij de overheid, is hierin geen verandering gekomen.

“De school begint straks en de leerlingen zullen hun handen niet kunnen wassen om zich te houden aan één van de Covid-19-regels”, zegt April.

Door het ontberen van water, wordt lesgeven in dit dorp niet aantrekkelijk voor de onderwijzers. Ze kunnen hierdoor wegblijven. “We hebben dan weer een ander probleem en dat willen we niet”, zegt het dorpshoofd.

Dorpshoofd Robertho Joghie van Konomerume zegt dat kort voor de feestdagen de waterinstallatie is uitgevallen. Daarvóór kwam er vuil water uit de kraan, omdat het filtersysteem niet meer functioneerde.

De mensen konden het water niet drinken en dat ook niet gebruiken om kleren te wassen. Er werd slechts afwas met het water gedaan. Joghie zal het probleem nogmaals spoedig onder de aandacht brengen van districtscommissaris Erwin Linga van Boven-Coppename.

Zowel Joghie als April zeggen dat als de dorpen zelf instaat waren om het probleem op te lossen, ze dat liever vandaag dan morgen zouden doen.

“Voor de reparatie van de watertoren in Corneliskondre hebben we technici nodig om bijvoorbeeld laswerk te doen, maar dat kunnen wij niet”, zegt April.

Joghie geeft aan dat ook Konomerume de technische kennis niet in huis heeft om de waterinstallatie te repareren. “We willen niet zomaar sleutelen aan het systeem, want we willen het probleem niet verergeren”, zegt Joghie.

De dorpshoofden hebben hun hoop nu gevestigd op een project waarbij in het kader van Covid-19 hun drinkwaterinstallaties gerenoveerd zullen worden. Ze dringen erop aan dat hiermee haast wordt gemaakt en staan te popelen om hun ondersteuning te geven.

Het gaat om een project van de United Nations Development Programme (UNDP) dat wordt uitgevoerd in samenwerking met de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS), het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), de Medische Zending (MZ) en KAMPOS (samenwerkingsverband van Tribale volken in Suriname).

Josee Artist, die namens VIDS deel uitmaakt van het project team, zegt dat er al materialen zijn aangeschaft voor de renovatie van de waterinstallaties van Konomerume en Corneliskondre.

Momenteel vindt afstemming plaats tussen het projectteam en de betrokken overheidsinstanties, met name de dc van Boven-Coppename en Dienst Watervoorziening van min NH omtrent de aanvang van de werkzaamheden.